Kontakt

Hälsa och sjukvård

Både i Alfta och Edsbyn finns hälsocentraler med läkare, sjuksköterskor och apotek. Behöver du uppsöka sjukhus finns det i Bollnäs, cirka 30 minuters bilresa bort. BB finns i Hudiksvall, Gävle eller Falun.

Ovanåkers kommun ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och hemsjukvård. Vi har följande tjänster:

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

För den kommunala tillsynen av hälso- och sjukvårdsarbetet finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hon har enligt lag ansvar för att utarbeta rutiner så att patienterna får en säker vård och behandling med god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Sjuksköterska

Sjuksköterskans insatser utgår ifrån den enskildes behov av hälso- och sjukvård. Dessa insatser planeras, genomförs och följs upp efter behov i samarbete med omvårdnadspersonal, rehabteam, enhetschef, biståndshandläggare och primärvårdens distriktsläkare. Det finns tillgång till sjuksköterska hela dygnet.

Rehabteam

I rehabteamet jobbar arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabassistenter. Insatserna utgår från den enskildes behov som planeras, genomförs och följs upp tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, enhetschef och anhöriga. Målet är att varje individ ska kunna utföra det dagliga livets göromål så självständigt som möjligt, stödja och handleda omvårdnadspersonal är en del i detta arbete. Rehabteamet ansvarar även för grundutbildning i förflyttningsmetodik och hjälpmedelshantering.

Arbetsterapeut/sjukgymnast

Ansvarar för att bedöma, stödja och träna fysiska funktioner och de förmågor individen behöver för att klara vardagen. Både sjukgymnast och arbetsterapeut bedömer och utprovar personliga och arbetstekniska hjälpmedel.

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel i Ovanåkers kommun. Pdf, 686.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller hälso- och sjukvård och tandvård. Patientnämnden är en del av Region Gävleborg och deras service är kostnadsfri. Nämnden är ett politiskt sammansatt fristående organ inom hälso- och sjukvården. Dess uppgift är att informera om patientens rättigheter, utreda händelser och föreslå lösningar vid konflikter. Nämnden är rådgivande och har inga disciplinära befogenheter.

Region Gävleborgs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats finns mer uppgifter om Patientnämnden och kontaktuppgifter.

När kan jag kontakta Patientnämnden?

Om du är missnöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du har fått, till exempel inom hemsjukvården, på ett vård- och omsorgsboende eller på boende för personer med funktionsnedsättning, ska du i första hand lämna dina synpunkter eller klagomål till chefen eller personalen i den verksamhet som är berörd.

Om du inte vill vända dig till berörd verksamhet, eller om du inte tycker att du får gehör för dina synpunkter eller klagomål, kan du kontakta Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vad din synpunkt än handlar om kan du alltid rådgöra med Patientnämnden. De kan också hjälpa dig med ansökningar som gäller patientförsäkring och läkemedelsförsäkring om du skadats i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialchef

Sara Karsbo
Tfn 0271-570 00 vx
E-post sara.karsbo@ovanaker.se

Enhetschef Sjuksköterskeenheten

Erika Ekenberg
Tfn 0271-570 00 vx
E-post Erika.Ekenberg@ovanaker.se

Enhetschef Hälso- och sjukvård Rehabenheten

Malin Öqvist
Tfn 0271-570 00 vx
E-post Malin.Oqvist@ovanaker.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Helen Alftberg
Tfn 0271-570 00 vx
E-post Helene.Alftberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad