Kontakt

Känner du någon som drabbats av psykisk ohälsa eller har en psykisk funktionsnedsättning?

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun vill gärna veta vilket stöd som anhöriga till personer med någon form av psykisk ohälsa skulle vilja ha.

Fyll gärna i dina önskemål och förslag om olika stödinsatser via formuläret på den här sidan, eller ladda ner enkäten Pdf, 708.8 kB., skriv ut och posta den till oss.

Jag som svarar är
Jag som svarar är

Vad skulle du vilja ha för stöd eller vad tror du andra anhöriga skulle vilja ha? Vilken tid skulle passa bäst? Du kan markera flera alternativ.
Dagtid
Dagtid
Kvällstid
Kvällstid

Har du något stöd idag som anhörig?
Har du något stöd idag som anhörig?
Övrigt
Övrigt


Information om personuppgiftsbehandling

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsför-ordningen GDPR, med stöd av socialtjänstlagen 5 kap, 10§. Anhörigstödet har bara serviceinsatser vilket innebär att din kontakt med oss alltid är frivillig. Om du av någon orsak inte vill lämna personuppgifter så går det bra att vara anonym.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas. Dina personuppgifter behandlas enbart för att kunna hantera det ärende du vänt dig till oss med. Uppgifterna raderas när din kontakt med oss har upphört.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Anhörigsamordnare

Tfn 0271-571 01, måndag-fredag kl. 08.00–16.00
E-post anhorigstod@ovanaker.se

Anhörigstödjare

Tfn 0271-571 05

Besöksadress

Gyllengården
Gyllenvägen 26
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad