Kontakt

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Täcker inte inkomsterna utgifterna? Behöver du hjälp att ansöka om skuldsanering? Du kan inte få några bidrag av oss, men du kan få hjälp att hitta balansen i din privatekonomi. Budget- och skuldrådgivningen i Ovanåker kan ge dig praktiska råd kring hur du kan gå tillväga för att lösa din skuldsituation.

Går ekonomin inte ihop?

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Genom en aktiv budget- och skuldrådgivning vill vi bidra till att så många som möjligt kan leva ett självständigt liv och klara sina åtaganden.

Du får kostnadsfritt hjälp med:

  • råd och stöd om du har ekonomiska problem
  • hushållsekonomisk budget
  • ekonomiskt förändringsarbete
  • skuldrådgivning
  • ansökan om skuldsanering till Kronofogden

Det är aldrig för sent att ordna upp en skuldsituation eller en trasslig ekonomi. Du måste vara beredd på att det tar tid och att det kräver mycket arbete att reda ut en komplicerad ekonomi. Vi arbetar under sekretess.

E-ansökan

Du kan göra en e-ansökan till budget- och skuldrådgivningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anledningen till att ansökan är så omfattande är att budget- och skuldrådgivaren ska ha möjlighet att förbereda ditt ärende innan ett första besök.

För dig som är, eller har varit involverad, i näringsverksamhet

Du som själv driver/har drivit en enskild verksamhet eller företräder/har företrätt en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag eller handelsbolag) kan få hjälp med att ansöka om skuldsanering för företagare.

Räkna ut din hushållsbudget

I Konsumentverkets budgetkalkyl kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi. Du hittar kalkylen hos Hallå konsument! Länk till annan webbplats.

Koll på pengarna

Koll på pengarna är en tidning som ges ut av Konsumentverket Länk till annan webbplats. en gång per år. Tidningen är gratis och finns att få i receptionen på kommunhuset eller hos Budget och skuldrådgivaren. Den finns även i allmänna väntrum så som Hälsocentral, BVC etc.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

För frågor eller tidsbokning

Anna Claesson
Budget- och skuldrådgivare
Tfn 0271-570 00 vx

Besöksadress

Västra Centralgatan 15 A
828 80 Edsbyn

Senast uppdaterad