Kontakt

Så går en utredning till

För att du ska få försörjningsstöd behöver du skicka in en ansökan som sedan utreds av din handläggare. Här kan du läsa mer om hur utredningen går till och vad som händer efter utredningen.

Lämna begärda handlingar

Det är viktigt att du lämnar in de handlingar din handläggare bett att få, då dessa är en del av grunden för beslutet. Om det inte genomförs kan handläggningen bli försenad, och du kan också få avslag på din begäran om försörjningsstöd.

När du redovisat dina inkomster i ansökan, eller i den inkomstredovisning som utförs varje månad, fattas beslutet. Om beslutet ger dig rätt till försörjningsstöd, betalas det ut genom insättning på ditt bankkonto.

Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

Din handläggare utreder ditt behov utifrån vad som kommit fram vid besök eller vid telefonsamtal med dig. Socialkontoret har som mål att så många som möjligt får komma på personligt besök till sin handläggare. Det är för att du ska få information om vilka förutsättningar som gäller för att få försörjningsstöd och för att du som söker bistånd ska få möjlighet att lägga fram det du tycker är viktigt.

Efter att alla uppgifter kommit in startar handläggaren en utredning. Utredningen leder till ett beslut som sedan skickas till dig.

Hur lång väntetid är det innan jag får mina pengar?

Din ansökan handläggs alltid så skyndsamt som möjligt av våra socialsekreterare, men du får alltid räkna med en väntetid innan beslutet kan fattas. För att din ansökan ska kunna handläggas måste den vara komplett ifylld och alla handlingar som behövs ska vara bifogade. Socialsekreteraren måste nämligen ha fått in all nödvändig information innan din ansökan kan behandlas.

När socialsekreteraren har fått in ansökan och all information fattar hon eller han beslut inom tio arbetsdagar. Efter att beslut fattats kan det ta ett par arbetsdagar innan pengarna kommer in på ditt konto. Det är därför viktigt att du lämnar in en korrekt ifylld ansökan i god tid för att du ska kunna få dina pengar innan månadsskiftet.

En ny ansökan om försörjningsstöd görs för varje månad. Varje ansökan måste vara fullständigt ifylld och underskriven.

Kontroll av lämnade uppgifter

När du ansöker om försörjningsstöd skriver du under en blankett där du också godkänner att kontroller görs med Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, studiemedelsnämnden och bilregistret för att nämna några. Dessutom krävs att du redovisar kontoutdrag, inkomstbesked, hyra med mera. Kommer inte dessa underlag in till handläggaren kan det göra att du får avslag på din ansökan. Dessa uppgifter redovisas och kontrolleras sedan månadsvis tills du blir självförsörjande.

Registrering av personuppgifter

När din ansökan kommit in till förvaltningen registreras den i ett dataregister. En personakt upprättas där din ansökan förvaras tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som din handläggare fört. När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd avslutas ditt ärende och arkiveras.

Du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

Hur utbetalas det ekonomiska biståndet?

Om din ansökan resulterar i att du får rätt till ekonomiskt bistånd sätts pengar in på ditt bankkonto.

Felaktiga uppgifter leder till polisanmälan

Om vi upptäcker att du inte lämnat in korrekta uppgifter är det vår skyldighet att göra polisanmälan enligt Bidragsbrottslagens bestämmelser. Du kan inte rätta felaktigt lämnade uppgifter efter det att utbetalning, som baseras på de uppgifter du lämnat, har gjorts. Polisanmälan görs i alla ärenden där felaktiga uppgifter lämnats.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Information om överklagan av beslut.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterare
Tfn 0271-570 00
E-post: socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad