Kontakt

Överförmyndare/god man

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun. Här hittar du information om enheten och hur du kommer i kontakt med dem.

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun.

Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommun genom en gemensam Överförmyndarnämnd med Bollnäs kommun som huvudman. Ljusdals kommun har däremot en egen Överförmyndarnämnd.

Mer information

Aktuell information om god man och förvaltare, utbildningar, årsredovisning, blanketter m.m. på Bollnäs kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök

För att boka in besök, kontakta via telefon eller e-post för tidsbokning. Vi finns på plan 5 i Kulturhuset i Bollnäs.

Kontakt

Telefontider

Måndag-tisdag, torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
overformyndare@bollnas.se

Besöksadress

Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Lunchstängt kl. 12-13

Postadress

Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00

Senast uppdaterad