Kontakt

Överförmyndare/god man

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun. Här hittar du information om enheten och hur du kommer i kontakt med dem.

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun.

Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommun genom en gemensam Överförmyndarnämnd med Bollnäs kommun som huvudman. Ljusdals kommun har däremot en egen Överförmyndarnämnd.

Mer information

Aktuell information om god man och förvaltare, utbildningar, årsredovisning, blanketter m.m. på Bollnäs kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök

För att boka in besök, kontakta via telefon eller e-post för tidsbokning. Vi finns på plan 5 i Kulturhuset i Bollnäs.

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@bollnas.se
Telefon: 0278-250 04

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00

Besökstider
Reception är öppen på måndagar och onsdagar mellan klockan 13.30 - 15.30 för kortare "drop-in"-besök för att t.ex hämta blanketter. Boka gärna en tid för övriga besök.

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Post/leveransadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Fax
0278-252 03

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.