Ensamkommande barn

Alla kommuner har skyldighet att ta emot ensamkommande barn. När ett ensamkommande barn anvisas/kommer till Ovanåkers kommun får denne träffa kommunens socialsekreterare. Kommunen är ansvarig för att se till så att barnet/ungdomen har någonstans att bo. En individuell bedömning görs i varje ärende och socialnämnden är ansvarig för placeringen. Olika boendeformer kan vara familjehem, nätverkshem, stödboende eller HVB. Kommunen har i dagsläget inte något HVB hem i egen regi.

Kommunen är ansvarig för ensamkommande barns mottagande, boende och omsorg. Kommunen har ansvar för ensamkommande barn som är asylsökande och ensamkommande barn som erhållit uppehållstillstånd. Beslut om uppehållstillstånd fattas av Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De kommuner som är engagerad i mottagandet av ensamkommande barn- och ungdomar kan få statlig ersättning.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem.

Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess hen är myndig, alltså 18 år. Läs mer om god man

Senast uppdaterad 2019-01-14 09.17

Tyck till om sidan