Kontakt

Flyktingmottagande och integration

Att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande är en del av det internationella ansvar som Sverige har åtagit sig genom sitt medlemskap i FN.

För Ovanåkers kommun är det också en solidaritetshandling och en utvecklingsmöjlighet för kommunen. Ovanåkers kommun har en möjlighet att säkra tillgången på arbetskraft och öka befolkningsmängden. Inom några år kommer det att vara stora pensionsavgångar inom vård och industri. Vi ser invandring som en stor tillgång och tycker att det berikar oss mycket! Tillsammans kan vi få Ovanåker att utvecklas och växa.

Information och fakta om flyktingsituationen på olika språk

Detta är vad kommunen är skyldig att erbjuda

  • Mottagande
  • SFI, undervisning i Svenska för invandrare
  • Samhällsorientering 60 timmar
  • Barnomsorg, förskola, skola
  • Boende för ensamkommande flyktingbarn

Som nyanländ har du rätt till tolk när du träffar personer i olika myndighet.

Olika boendeformer för personer som kommer till Sverige

olika boendeformer för nyanlända

Kontakt

Ovanåkers kommun

Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad