Vanliga ord och begrepp

Här hittar du förklaringar på vanliga ord och begrepp som handlar om flyktingmottagande och integration.

Asylsökande

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Flyktingar som söker asyl i Sverige hänvisas först till en flyktingförläggning. Det finns dock personer som söker asyl men bor hos släktingar i eget boende i kommunerna. Där har Migrationsverket det fulla ansvaret. Det övergår först till Arbetsförmedlingen och kommunen när personen fått uppehållstillstånd. Däremot har kommunen ansvar för att asylsökande familjers barn får gå i skola.

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn är alla barn upp till 18 år som kommer till Sverige utan vuxen vårdnadshavare. Barnen som är mellan 12 och 15 år placeras vanligen i familjehem. Ungdomar, som är 16 - 17 år placeras i stödboende som kommunen ansvarar för.

När ungdomarna blir myndiga vid 18 års ålder får de flytta till lägenhet och får då boendestöd från Integrationsenheten.

PUT – permanent uppehållstillstånd

Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

Kvotflykting

Alla som flytt sitt land och fått uppehållstillstånd behöver inte ha varit i Sverige som asylsökande. Regeringen beslutar varje år om att ett visst antal personer ska få komma till Sverige som kvotflykting. Då gör Migrationsverket i de flesta fall utredningar på plats i flyktingläger och personerna har redan uppehållstillstånd och en plats i en kommun klar när de kommer till Sverige.

Senast uppdaterad