Kontakt

Socialt stöd

Här hittar du information om hälsa och sjukvård, missbruk, och samordnad personlig plan, även kallad SIP.

Hälsa och sjukvård

I Alfta och Edsbyn finns hälsocentraler med läkare, sjuksköterskor och apotek. Behöver du uppsöka sjukhus finns det i Bollnäs, ca 30 minuters bilresa bort. BB finns i Hudiksvall, Gävle eller Falun.

Missbruk

Vi arbetar för att missbrukare ska få hjälp och vård de behöver för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. På sidan om missbruk finns information om hur vi jobbar med det och vart du ska vända dig om du behöver hjälp.

Samordnad individuell plan

Om du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan du få stöd genom en samordnad plan (SIP). Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Läs mer om sekretess och tystnadsplikt.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Telefontid

Måndag, onsdag-fredag
kl 08:30-09:30

Senast uppdaterad 2018-12-13 16.14

Tyck till om sidan