Kontakt

Socialt stöd

Här hittar du information om hälsa och sjukvård, missbruk, och samordnad personlig plan, även kallad SIP.

Psykisk ohälsa

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykisk ohälsa, psykiskt sjukdom/psykisk funktionsvariation måste du ansöka om stöd. Men du kan också få hjälp utan att göra ansökan.

Vi har samlat information om vilket stöd du kan få och de vanligaste kontakterna du kan vända dig till om du upplever psykisk ohälsa.

Skadligt bruk och beroende

Vi arbetar för att missbrukare ska få hjälp och vård de behöver för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. På sidan om skadligt bruk och beroende finns information om hur vi jobbar med det och vart du ska vända dig om du behöver hjälp.

Samordnad individuell plan

Om du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan du få stöd genom en samordnad plan (SIP). Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Hälsa och sjukvård

I Alfta och Edsbyn finns hälsocentraler med läkare, sjuksköterskor och apotek. Behöver du uppsöka sjukhus finns det i Bollnäs, ca 30 minuters bilresa bort. BB finns i Hudiksvall, Gävle eller Falun.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad