Närbild på händer, en person som diskuterar

Vi vill ha dialog med dig

Regeringen förbereder en ny socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 2023. Lagens inriktning är en jämställd, förebyggande, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.

Detta kan innebära:

  • att socialtjänsten ska främja människors jämställda levnadsvillkor
  • att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
  • att tillgänglighetsbegreppet ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamheter

Oavsett en ny socialtjänstlag eller inte så är vår ambition är att utveckla ovanstående. Vi vill därför träffa dig som kommunmedborgare för att ha dialog om socialtjänstens stöd och insatser inom områdena:

  • riskbruk/beroende
  • socialpsykiatri (psykisk ohälsa).
  • Insatser, stöd och hjälp för barn och unga

Så här går det till:
Om du vill delta i en medborgardialog så anmäl ditt intresse i e-tjänsten.

Vidare till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går också bra att anmäla dig till något av nedanstående:
Telefon: 070-273 10 11 eller 0271-571 26
Sms: 070-273 10 11
Epost: socialtjansten@ovanaker.se
Uppge ditt namn och kontaktuppgift när Du anmäler dig.

Din intresseanmälan och dina kontaktuppgifter kommer att sparas till dess att det finns tillräckligt många anmälda för att hålla dialog/er. Du blir då kontaktad och får detaljerad information om tid och plats.
Under dialogerna deltar chefer och SAS från IFO, politiker och folkhälsosamordnare.

OBS! Du behöver inte ha egna erfarenheter kopplat till dialog-områdena för att kunna delta.

Senast uppdaterad