Nationella stödorganisationer

Här hittar du information och kontaktuppgifter till nationella stödorganisationer.

BRIS - Barnens rätt i samhället

Till BRIS - Barnens rätt i samhället, kan man ringa, mejla och chatta om vad som helst, ingenting är för stort eller för litet, för konstigt eller för vanligt. En vuxen på BRIS svarar i telefon, svarar på mejlet eller chattar. Man är alltid anonym. BRIS är till för alla upp till 18 år.

För alla upp till 18 år, tfn 116 111

BRIS vuxentelefon - om barn, tfn 0771-50 50 50

Brottsofferjouren

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella överenskommelser när det gäller mänskliga rättigheter. Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer i Sverige. Brottsofferjouren har tfn 0200-212 019.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en webbplats där man hittar råd och information om rättigheter och möjligheter till att få hjälp och stöd. Här finns bland annat information om lagar vad gäller sexualbrott och hur man går tillväga för att göra en polisanmälan.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner till utsatta kan ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och man ringer gratis oavsett var man bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan man ringa och tala med någon om sina upplevelser eller ställa frågor. Kvinnofridslinjen nås på tfn 020-50 50 50.

De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och man kan vara anonym.

RFSL Stödmottagning

Genom RFSL:s stödmottagning kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld. RFSL Stödmottagning nås på tfn 020-34 13 16.

Riksföreningen stödcentrum mot incest

Riksföreningen stödcentrum mot incest är en förening för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp. Föreningen har en telefonjour tfn 08-696 00 95 dit man kan ringa för att få stöd. Alla som svarar i jourtelefonen har själva varit utsatta för sexuella övergrepp.

nxtME - Hjälp till personer utsatta för incest

nxtME är en ideell förening som riktar sig till de som någon gång har varit eller är utsatt för incest och som behöver hjälp och stöd för att bearbeta sina upplevelser. Föreningen erbjuder stödpersoner, samtalskvällar och självhjälpsgrupper för de som varit eller är utsatta. Genom utbildningar och föreläsningar sprider de kunskap och information om ämnet incest.

Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund

Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. På hemsidan finns telefonnummer till lokala kvinno-/tjejjourer. En nationell mailjour finns också.

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans, och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk.

Terrafem är till för den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i sitt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av sin make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting.

Man kan kontakta Terrafem på den rikstäckande jourtelefonen tfn 020- 52 10 10. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Man kan ringa från en fast telefon eller från en mobiltelefon. Samtalet är gratis och man kan vara anonym när man ringer. De som svarar i telefonen har tystnadsplikt.

Stödlinjen för män

Till stödlinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld i nära relation eller sexuellt våld. De som svarar i telefonen är socionomer och sjuksköterskor som är vana att möta människor som utsatts för våld. Personalen har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet. Även du som är närstående och du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa för råd och stöd.

Senast uppdaterad