Kontakt

Kommunal hälso- och sjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i ditt hem.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd kan du få hemsjukvård. Du kan även få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men även om du behöver sjukvårdsinsatser i hemmet under en längre tid.

Utskrivning ur hemsjukvården sker när behovet inte stämmer med kriterierna. Hälsocentralen är då åter din kontakt när behov av hälso- och sjukvård uppstår.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt av en sjuksköterska och där största delen av vården bedrivs dagtid. Särskilda behov och akuta insatser tillgodoses dygnets alla timmar.

Vad kostar hemsjukvård?

Avgiften för hemsjukvård är inkomstprövad och ingår i kommunens maxtaxa. Det innebär att du aldrig behöver betala mer än 300 kronor per månad.

Om du har insatser från både hemsjukvård och hemtjänst slås kostnaderna ihop vid avgiftsberäkningen. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena eller hemsjukvård. Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till patientförsäkringen. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan

Din skadeanmälan ska skickas till skador@ksfab.se. Skadeblankett och mer info finns på försäkringsbolagets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Försäkringsbolag: Kommunassurans Syd, www.ksfab.se Länk till annan webbplats.

Försäkringsnummer: 180101-DP2121-1

Övriga frågor om hemsjukvård

Ring kommunens växel som kopplar dig till rätt person tfn 0271-570 00

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Enhetschef Sjuksköterskeenheten

Erika Ekenberg
Tfn 0271-570 00 vx
E-post Erika.Ekenberg@ovanaker.se

Enhetschef Hälso- och sjukvård Rehabenheten

Malin Öqvist
Tfn 0271-570 00 vx
E-post Malin.Oqvist@ovanaker.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Helen Alftberg
Tfn 0271-570 00 vx
E-post Helene.Alftberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad