Kontakt

Målarbete

Syftet med att målsätta, följa upp och styra i fyra olika perspektiv är att få organisationen att utvecklas i önskad riktning på ett balanserat sätt, till skillnad från det traditionella styrsättet där ekonomiperspektivet är det enda.

I Ovanåkers kommun använder vi oss av så kallade balanserade styrkort i målarbetet. Styrkort är ett styrverktyg för att driva organisationen mot ett gemensamt mål, där ett av styrkortets huvudsyften är att delaktighet och kommunikation om organisationens vision samt strategiska mål skapas och bevaras i hela organisationen. Här redovisas styrkort och andra dokument dom innefattas i Socialnämndens och Socialförvaltningens målarbete.

2020-2023

Socialnämndens styrkort 2020-2023PDF

2019

Socialnämndens styrkort 2019PDF

2016-2018

Socialnämndens styrkort 2016-2018PDF

2015

Socialnämndens styrkort 2015PDF

2014

Koncernövergripande styrkort 2011-2014PDF

SOC-styrkort socialnämnden 2014PDF

2013

Koncernövergripande styrkort 2011-2014PDF

Socialnämndens styrkort 2013PDF

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
Tfn 0271-570 90
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad