Kontakt

Målarbete

Syftet med att målsätta, följa upp och styra i fyra olika perspektiv är att få organisationen att utvecklas i önskad riktning på ett balanserat sätt, till skillnad från det traditionella styrsättet där ekonomiperspektivet är det enda.

I Ovanåkers kommun använder vi oss av så kallade balanserade styrkort i målarbetet. Styrkort är ett styrverktyg för att driva organisationen mot ett gemensamt mål, där ett av styrkortets huvudsyften är att delaktighet och kommunikation om organisationens vision samt strategiska mål skapas och bevaras i hela organisationen. Här redovisas styrkort och andra dokument dom innefattas i Socialnämndens och Socialförvaltningens målarbete.

2020-2023

Socialnämndens styrkort 2020-2023 Pdf, 554.5 kB.

2019

Socialnämndens styrkort 2019 Pdf, 214.6 kB.

2016-2018

Socialnämndens styrkort 2016-2018 Pdf, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2015

Socialnämndens styrkort 2015 Pdf, 89.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2014

Koncernövergripande styrkort 2011-2014 Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.

SOC-styrkort socialnämnden 2014 Pdf, 89.8 kB.

2013

Koncernövergripande styrkort 2011-2014 Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens styrkort 2013 Pdf, 88.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare

Christian Olars
Tfn 0271-57019
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad