handikappssymbol på parkeringsplats

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är till för dig som har långvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättningen påverkar gångförmågan väsentligt och du har svårt att förflytta dig på egen hand, samt om du inte kan åka med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning, har du rätt till färdtjänsttillstånd.

Ansökan

Alla personer som är folkbokförda i Ovanåkers kommun och som har ett långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om färdtjänst. Ansökan ska göras skriftligt eller via vår E-tjänst av dig eller en företrädare för dig. Ansökningsblankett och e-tjänsten hittar du här på sidan och hos färdtjänsthandläggaren.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Hur lång tid funktionsnedsättningen kommer att bestå kan ibland behöva styrkas med läkarutlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänsthandläggaren. Hembesök görs ibland för att få en uppfattning om bostadens tillgänglighet, din möjlighet att utnyttja kollektivtrafik eller kompletteringstrafik, samt för att få en fullständig bild av funktionsnedsättningens inverkan på gångförmågan.

Bifall

Bifall ges:

  • om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst 6 månader
  • om funktionsnedsättningen inverkar väsentligt på gångförmågan
  • om du på grund av ditt funktionsnedsättning inte kan utnyttja kollektivtrafik

Avslag

Avslag ges om funktionsnedsättning saknas eller om funktionsnedsättningen anses vara bestående i mindre än 6 månader.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

 

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst


Senast uppdaterad