Kontakt

Brottsförebyggande arbete

Alla kan hjälpa till att förebygga brott. Ett lokalt brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället som kommun, polis, civilsamhälle och förenings- och näringsliv. Det brottsbekämpande arbetet är Polisens uppgift men det brottsförebyggande är ett gemensamt ansvar.

Sommaren 2023 kommer en ny lag att införas. Den nya lagen ger kommunerna ett ansvar att arbeta brottsförebyggande vilket bland annat innebär att kommunerna ska ta ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet. Kommunerna ska också ta fram en lägesbild över den lokala brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

En brottsförebyggande insats riktad till våra unga kan vara att tillsammans med trygghetsvandrarna i Trygg i Ovanåker Länk till annan webbplats. vistas ute i våra centrumkärnor på kvällar och nätter eller att på egen hand se till att passera platser som av många kan uppfattas som otrygga. Det kan vara att tipsa polisen om vi uppmärksammar eller misstänker brott. I delar av kommuner finns också en upprättad grannsamverkan.


Kontakt

Säkerhetschef

Michael Lindberg
Tfn, 0271-570 89
E-post, michael.lindberg@ovanaker.se

 

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad