Trafik och trygghet

Trafiksäkerhet och trygghet är två begrepp som ofta används tillsammans. De är nära sammankopplade eftersom trygghet kan beskrivas som den upplevda känslan av säkerhet. Tryggheten kan alltså öka genom att den faktiska trafiksäkerheten förbättras. Men den kan också öka genom att känslan av säkerhet ökar.

Kommunen kan inte med regler och fysiska åtgärder ensamt skapa en säker trafikmiljö. Alla har ansvar för säkerheten i trafiken. Och alla trafikanter måste ta ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att hålla sig till de lagar och bestämmelser som finns. Det går inte att skylla på samhället när en olycka inträffar utan den enskilde trafikanten har alltid störst ansvar. Det är först när vi alla hjälps åt som en trafiksäker miljö kan skapas.

Läs mer om trafiksäkerhet i Ovanåker Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om trafik och gator Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om A-Traktorer Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad