Kontakt

Hållbar utveckling

Ovanåkers kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar miljön och människors hälsa och välbefinnande.

Med hållbar utveckling menar vi ett ansvarsfullt sätt att leva och verka som gör det möjligt för oss här och nu att utvecklas och må bra, och samtidigt se till att samma möjligheter finns för kommande generationer eller för människor i andra delar av världen.

Hållbar utveckling kan definieras och förklaras med tre cirklar, där den största och yttersta utgör villkor – allt vi gör ska rymmas inom ekosystemets gränser, en ekologisk hållbarhet. I den cirkeln ligger en mindre cirkel som utgör medel – en stark ekonomi där näringar och företag växer, en ekonomisk hållbarhet. I den innersta cirkeln ligger målet – ett gott liv och en god livsmiljö där våra invånare är friska, delaktiga och trygga, en social hållbarhet.

Vad betyder hållbar utveckling och de globala målen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad styr folkhälsopolitiken?

De viktigaste styrmedlen för det folkhälsopolitiska arbetet i Sverige är det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta målområdena och Agenda 2030. Här beskrivs dessa och hur de hänger ihop, betydelsen av andra tvärpolitiska områden samt viktiga lagar inom folkhälsoområdet.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Förutsättningar för hälsa, hälsans bestämningsfaktorer

Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer. Hälsans förutsättningar indelade i åtta målområden utifrån det folkhälsopolitiska ramverket. Folkhälsopolitikens målområden: (1)Det tidiga livets villkor (2)Kunskaper, kompetenser och utbildning (3)Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö (4)Inkomster och försörjningsmöjligheter (5)Boende och närmiljö (6)Levnadsvanor (Här finns: Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) (7)Kontroll, inflytande och delaktighet (8)En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård” Ref. Folkhälsomyndigheten.se

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad