Kontakt

Hållbar utveckling

Ovanåkers kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar miljön och människors hälsa och välbefinnande.

Med hållbar utveckling menar vi ett ansvarsfullt sätt att leva och verka som gör det möjligt för oss här och nu att utvecklas och må bra, och samtidigt se till att samma möjligheter finns för kommande generationer eller för människor i andra delar av världen.

Hållbar utveckling kan definieras och förklaras med tre cirklar, där den största och yttersta utgör villkor – allt vi gör ska rymmas inom ekosystemets gränser, en ekologisk hållbarhet. I den cirkeln ligger en mindre cirkel som utgör medel – en stark ekonomi där näringar och företag växer, en ekonomisk hållbarhet. I den innersta cirkeln ligger målet – ett gott liv och en god livsmiljö där våra invånare är friska, delaktiga och trygga, en social hållbarhet.

Vad betyder hållbar utveckling och de globala målen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsostrateg

Ulla-Marie Nilsson
Tfn, 0271-572 85
E-post, ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad