Kontakt
En silhuett av en person mot en tegelvägg som endast är belyst av en gatlykta.

Trygga och otrygga platser

Ungdomar - Vi vill ha er hjälp att identifiera platser som ni upplever som otrygga, men vill också ha bilder av upplevda trygga platser. Skicka ditt bidrag och få chansen att vinna ett pris.

Din trygghet är viktigt för oss. Därför frågar dig som är mellan 13-19 år, finns det platser i kommunen där du upplever att det är otryggt eller tryggt? Nu kan du på ett enkelt sätt berätta med en bild och vinna ett pris för ditt deltagande i arbetet för - Trygg i Ovanåker!

Vad är en otrygg eller otrygg plats?

Det kan vara platser som saknar tillräcklig belysning eller platser där det finns farliga trafiksituationer. Det kan också vara platser där det pågår beteenden som skapar otrygghet. Du kan också markera platser där det känns tryggt, så vi ser vad som kan göras mera utav i vår kommun. Du kan lämna synpunkter om platsen och bifoga en bild som du tagit.

Skicka ditt bidrag

DINA BILDER OCH TEXT KOMMER ATT BEHANDLAS SOM ANONYMA.

Genom att använda tjänsten gör du ett viktigt bidrag till arbetet med att öka tryggheten i kommunen. Priser kommer att dras en gång i månaden fram till och med juni -23.För att vi ska kunna kontakta dig om du vinner pris.

För att vi ska kunna kontakta dig om du vinner pris.

Personer i bild
Om det är personer med i bild som går att känna igen så kommer bilden att diskvalificeras från tävlingen och raderas inom en dag.

Gör ett kryss eller beskriv kortfattat varför det är en otrygg plats.

Gör ett kryss eller beskriv kortfattat varför det är en trygg plats.

Behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, telefon och e-post.

Varför behöver vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i för att kunna dela ut pris till dig om du vinner. Dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte kontakta dig för att dela ut ditt pris om du vinner.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende som senast tom 2022-06-01. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Vilka kommer ta del av dina uppgifter?

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina rättigheter

Du kan när som helst

  • begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar
  • begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
  • återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen

För information eller annan begäran, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). För att återkalla ditt samtycke, kontakta den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar det inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.