Kontakt
En silhuett av en person mot en tegelvägg som endast är belyst av en gatlykta.

Trygga och otrygga platser

Ungdomar - Vi vill ha er hjälp att identifiera platser som ni upplever som otrygga, men vill också ha bilder av upplevda trygga platser.

Din trygghet är viktigt för oss. Därför frågar dig som är mellan 13-19 år, finns det platser i kommunen där du upplever att det är otryggt eller tryggt? Nu kan du på ett enkelt sätt berätta med bild och eller text. Du är alltid anonym, men ditt deltagande är viktigt för att vi skall kunna göra ett förebyggande arbete för ett Tryggare Ovanåker.

Vad är en otrygg eller otrygg plats?

Det kan vara platser som saknar tillräcklig belysning eller platser där det finns farliga trafiksituationer. Det kan också vara platser där det pågår beteenden som skapar otrygghet. Du kan också markera platser där det känns tryggt, så vi ser vad som kan göras mera utav i vår kommun. Du kan lämna synpunkter om platsen och bifoga en bild som du tagit.

Skicka ditt bidrag

DINA BILDER OCH TEXT KOMMER ATT BEHANDLAS SOM ANONYMA.

Genom att använda tjänsten gör du ett viktigt bidrag till arbetet med att öka tryggheten i kommunen.


Personer i bild
Om det är personer med i bild som går att känna igen så kommer bilden att diskvalificeras från tävlingen och raderas inom en dag.

Gör ett kryss eller beskriv kortfattat varför det är en otrygg plats.

Gör ett kryss eller beskriv kortfattat varför det är en trygg plats.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn, 0271-570 23
E-post, therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad