Kontakt

Jämställdhet

Ovanåkers kommun skrev under den europeiska jämställdhets­deklarationen CEMR (Council of European Municipalites and Regions) 2009. I och med att kommunen har undertecknat deklarationen, har kommunen lovat att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsdeklaration, CEMR

Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan kommunen direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt för kvinnor och män, flickor och pojkar. Enligt CEMR förbinder sig Ovanåkers kommun att verka för dessa grundprinciper:

  • Jämställdhet är en grundläggande rättighet
  • Flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
  • Jämlik representation i beslutprocessen är nödvändig
  • Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön
  • Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter
  • Handlingsplaner och tillräcklig finansiering

I kommunens handlingsplan har man särskilt valt att fokusera på jämställdhets­integrering:

"Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet" (Källa: jamstall.nulänk till annan webbplats).

Varje år arbetar kommunens jämställdhetsstrateg i en av kommunstyrelsen utpekad verksamhet med fokus på jämställdhetsintegrering. Tanken är att alla kommunens verksamheter ska gås igenom över tid och på så vis når kommunen successivt målsättningarna i deklarationen. Arbetet med jämställdhetsintegrering tillsammans med jämställdhetsstrategen upplevs som ett bra stöd och en vägledning i hur man på ett konkret och praktiskt sätt kan arbeta med jämställdhetsintegrering.

Projektets rapporter/utvärderingar:

Pilotprojekt 2012-2013: Miljö- och byggnämndens förvaltning och kommunstyrelsens service och informationsavdelningWord

2013-2014: Samhällsbyggnadsförvaltning – fokus på jämställdhetsintegrering i ÖPWord

2014-2015: Jämställdhetsintegrering – Alfta-Edsbyns Fastighets ABWord

Mer information:

Jämställdhetsdeklarationen CEMRs webbplatslänk till annan webbplats

SKL: Jämställdhetlänk till annan webbplats

www.jamstall.nulänk till annan webbplats

Kontakt

HR-chef

Maria Kihlström
Tfn 0271-574 17
E-post maria.kihlstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-31 16.35