Den gula markeringen visar var gångvägen kommer att anläggas. En bro kommer att förbinda de båda sidorna av Voxnan.

Bäckområdet i Edsbyn

Under 2022 påbörjades arbetet med en större utveckling av Bäckområdet i Edsbyn. Ovanåkers kommun och Svenska Fönster har tillsammans drivit arbetet.

På området har det bland annat anlagts gångvägar med grus, parkbänkar har placerats ut och en större plats för möjlighet att grilla har skapats. Gångväg har anlagts från Björkparken vid området Bikupan en bit längs ån som sedan leds över av en bro till Bäckområdet, gångvägen därifrån fortsätter tillbaka mot Edsbyns centrum och avslutas vid Celsiushallen. Ovanåkers kommun har skött det juridiska arbetet med bland annat markavtal och bygglov. Svenska Fönster i sin tur har löst den huvudsakliga finansieringen med ett stort stöd från Medarbetarfonden för VKR-gruppen. Det mesta av arbetet kommer att ske i Medarbetarfondens regi. Entreprenören som ansvarar för bygget är BIO bygg i Edsbyn.

Ovanåkers kommun kommer att förvalta gångvägarna och bron. Vi vill även fortsätta utveckla området med bland annat fler parkbänkar och grillplatser, även uppsittningsplatser för ryttare med häst kommar att placeras ut. Vintertid kommer det fortsättningsvis att dras skidspår i området. Vägarna och bron kommer därmed inte att plogas. Detta för att ge utrymme för vinteraktiviteter som skoteråkning och skidåkning.

Hur projektet fortlöpt:

Sommaren 2022:
Förberedelser av gångvägar samt vägar för maskiner påbörjades.

Vintern 2022/Våren 2023:
Markarbeten för brobygget påbörjades.
Balkarna till bron lyftes på plats över Voxnan.

Sommaren 2023:
Gångvägar är på plats.
Utfyllnadsmassor tas upp ur vattnet.
Räcken och panel till bron monteras.
Anslutningar samt räcken till dessa från gångväg till bron byggs.
Bron färdigställs och invigs 1 oktober 2023.

Senast uppdaterad