Avslutade projekt

Projekt som har avslutats under 2020 och 2021.

Pågående projekt

 • 65Trygg Backa

  Nu bygger Aefab om lägenheter på Backa i Edsbyn för att bli 65Trygg-boende.
 • 65Trygg i Alfta

  På Engmansgårdarna finns ett antal olika gemensamhetslokaler där hyresgästerna kan umgås med grannarna, hitta på aktiviteter och äta tillsammans.
 • Alfta ishall

  Ny ispist har köpts in då den gamla gått sönder. Ny sarg, så kallad flexsarg, som är säkrare för de aktiva på isen.
 • Alftaskolan

  På Alftaskolan har ombyggnationer skett bland annat för att förbättra ljudmiljön.
 • Celsiushallen

  Sporthallen har fått nya omklädningsrum med duschbås, både för herr och dam. Toaletterna har tillgänglighetsanpassats.
 • Celsiusskolan

  Omfattande renovering och tillbyggnad för att möjliggöra en F-9-skola i samma lokaler.
 • Edsbyns simhall

  Vid simhallen i Edsbyn har renoveringar genomförts. Bland annat har taket ovanför omklädningsrummet byggts om.
 • Fölets förskola

  Fölets förskola stod klar 2019/2020 och har tre avdelningar i centrala Edsbyn. Förskolan är byggd utifrån miljövänliga materialval.
 • Ny skolgård och uteklassrum på Celsiusskolan

  Den nya skolgården är populär, inte bara under skoltid utan även kvällar och helger.
 • Näskullens demensboende

  Näskullen blev klart 2020 och är ett boende som är planerat utifrån de äldre med en demenssjukdom.
 • Säkrare besöksmiljöer

  Under våren och sommaren 2021 har kommunkontorets huvudentré och reception byggts om för att möjliggöra säkra besöksmiljöer.
 • Tillgänglighetsanpassningar vid Kvarnsvedens badplats

  En ramp har lagts ner vid vattnet som gör det möjligt att bada för personer som sitter i rullstol eller på annat sätt har svårt att gå.
 • Uteklassrum på Lillboskolan

  På Lillboskolan i Edsbyn prioriteras idrott och hälsa högt vilket innebär att eleverna dagligen har någon form av fysisk aktivitet på schemat, gärna utomhus.

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.