Avslutade projekt

Projekt som har avslutats under 2020 och 2021.

Pågående projekt

 • 65Trygg i Alfta

  På Engmansgårdarna finns ett antal olika gemensamhetslokaler där hyresgästerna kan umgås med grannarna, hitta på aktiviteter och äta tillsammans.
 • Alftaskolan

  På Alftaskolan har ombyggnationer skett bland annat för att förbättra ljudmiljön.
 • Celsiushallen

  Sporthallen har fått nya omklädningsrum med duschbås, både för herr och dam. Toaletterna har tillgänglighetsanpassats.
 • Celsiusskolan

  Omfattande renovering och tillbyggnad för att möjliggöra en F-9-skola i samma lokaler.
 • Edsbyns simhall

  Vid simhallen i Edsbyn har renoveringar genomförts. Bland annat har taket ovanför omklädningsrummet byggts om.
 • Fölets förskola

  Fölets förskola stod klar 2019/2020 och har tre avdelningar i centrala Edsbyn. Förskolan är byggd utifrån miljövänliga materialval.
 • Ny skolgård och uteklassrum på Celsiusskolan

  Den nya skolgården är populär, inte bara under skoltid utan även kvällar och helger.
 • Näskullens demensboende

  Näskullen blev klart 2020 och är ett boende som är planerat utifrån de äldre med en demenssjukdom.
 • Säkrare besöksmiljöer

  Under våren och sommaren 2021 har kommunkontorets huvudentré och reception byggts om för att möjliggöra säkra besöksmiljöer.
 • Tillgänglighetsanpassningar vid Kvarnsvedens badplats

  En ramp har lagts ner vid vattnet som gör det möjligt att bada för personer som sitter i rullstol eller på annat sätt har svårt att gå.
 • Uteklassrum på Lillboskolan

  På Lillboskolan i Edsbyn prioriteras idrott och hälsa högt vilket innebär att eleverna dagligen har någon form av fysisk aktivitet på schemat, gärna utomhus.