Nya förskolan i Alfta, bestående av gula, bruna och beiga byggnader och en större röd byggnad i mitten. I förgrunden ligger en grön äng.

Den nya förskolan, 26 maj 2023.

Förskola i Alfta

En förskola för 6 avdelningar byggs i Alfta. Inflyttning sker under 2023.

Arbetet med den nya förskolan fortskrider enligt plan och husbyggnaderna är på plats. Runt årsskiftet beräknas bygget vara färdigt och under våren/sommaren 2023 färdigställs utemiljö och lekytor.

Förskolan planeras öppna i början på höstterminen 2023 och kommer att ersätta Tellus och modulerna på Nordanängs förskola.

Utformningsförslag ny förskola i Alfta

Utformningsförslag, ny förskola i Alfta

Frågor om byggnationen

Pär Liljemark
Fastighetsingenjör
Tfn: 0271-570 88
E-post: par.liljemark@ovanaker.se

På bilden här kan man se den nya förskolan.

Flygbild över nya förskolan i Alfta.

Området där den nya förskolan byggs. Bilden är tagen 15 september 2023.

Senast uppdaterad