Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att samordna, utveckla och leda verksamheten inom äldre- och handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. De ansvarar och arbetar också med frågor inom invandrar- och flyktingverksamheten samt vård och tillsyn av vuxna med långvarigt psykisk funktionsnedsättning.

Nämndens uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i det särskilda boendet och vid dagverksamheterna. Det är deras uppgift att arbeta för att verksamheten inom de olika ansvarsområdena ska utvecklas i kommunen.

Socialnämnden arbetar för att:

 • Barn och ungdomar ska växa upp under goda och ordnade förhållanden.
 • Äldre människor ska kunna leva och bo självständigt samt ha tillgång till den service och omvårdnad som deras situation kräver.
 • Människor med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar kan delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
 • Missbrukare av alkohol och andra beroendeframkallande medel får vård och stöd samt möjlighet till förebyggande insatser.
 • Människor som av olika anledningar saknar medel till att försörja sig ska få möjlighet att klara sin försörjning.

Sammanträdesdagar 2021

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Socialnämndens sammanträden börjar klockan 9:00.

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Einar Wängmark (S)
Tfn 0271-232 72 (bost)
Mobil 070-789 55 65
E-post einar.wangmark@ovanaker.se

Sekreterare

Maria Hedström
Tfn 0271-571 15
E-post maria.hedstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad