Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att samordna, utveckla och leda verksamheten inom äldre- och handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. De ansvarar och arbetar också med frågor inom invandrar- och flyktingverksamheten samt vård och tillsyn av vuxna med långvarigt psykisk funktionsnedsättning.

Nämndens uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i det särskilda boendet och vid dagverksamheterna. Det är deras uppgift att arbeta för att verksamheten inom de olika ansvarsområdena ska utvecklas i kommunen.

Socialnämnden arbetar för att:

•Barn och ungdomar ska växa upp under goda och ordnade förhållanden.

•Äldre människor ska kunna leva och bo självständigt samt ha tillgång till den service och omvårdnad som deras situation kräver.

•Människor med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar kan delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

•Missbrukare av alkohol och andra beroendeframkallande medel får vård och stöd samt möjlighet till förebyggande insatser.

•Människor som av olika anledningar saknar medel till att försörja sig ska få möjlighet att klara sin försörjning.

Sammanträdesdagar 2018

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober INSTÄLLD
 • 14 november
 • 12 december

Socialnämndens sammanträden börjar klockan 9:00.

Kontakt

Jan-Åke Lindgren (S)
Ordförande
Tfn 0271-172 20 (bost)
Mobil 070-697 31 19

Maria Hedström
Sekreterare
Tfn 0271-571 15

Senast uppdaterad 2018-10-16 14.07

Tyck till om sidan