Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att samordna, utveckla och leda verksamheten inom äldre- och handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. De ansvarar och arbetar också med frågor inom invandrar- och flyktingverksamheten samt vård och tillsyn av vuxna med långvarigt psykisk funktionsnedsättning.

Nämndens uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i det särskilda boendet och vid dagverksamheterna. Det är deras uppgift att arbeta för att verksamheten inom de olika ansvarsområdena ska utvecklas i kommunen.

Socialnämnden arbetar för att:

 • Barn och ungdomar ska växa upp under goda och ordnade förhållanden.
 • Äldre människor ska kunna leva och bo självständigt samt ha tillgång till den service och omvårdnad som deras situation kräver.
 • Människor med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar kan delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
 • Missbrukare av alkohol och andra beroendeframkallande medel får vård och stöd samt möjlighet till förebyggande insatser.
 • Människor som av olika anledningar saknar medel till att försörja sig ska få möjlighet att klara sin försörjning.

Sammanträdesdagar 2022

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Socialnämndens sammanträden börjar klockan 9:00.

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Carina Nordqvist (S)
Tfn 0271- 572 55
E-post carina.nordqvist@ovanaker.se

Sekreterare

Maria Hedström
Tfn 0271-571 15
E-post maria.hedstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad