Kontakt

Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett informations- och remissorgan i frågor som rör handikappades intressen i Ovanåkers kommun. I rådet ingår en ledamot från kommunstyrelsen och representanter från handikapporganisationer i kommunen.

Rådet kan bjuda in andra personer om det behövs för att tillföra något till sammanträdet. En ledamot från kommunstyrelsen är ordförande i rådet. Sekreteraren är en tjänsteman från kommunstyrelseförvaltningen. Rådet har minst fyra sammanträden per år.

Föreningsrepresentanter från nedanstående föreningar ingår i tillgänglighetsrådet:

  • FUB, Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
  • SRF, Synskadades Riksförbund
  • HRF, Hörselskadades Riksförbund
  • Neuro
  • Hjärt- och lungföreningen
  • Astma- och allergiföreningen
  • Parkinsonförbundet

Sammanträdesdagar 2023

17 april
8 juni
21 september
23 november

Protokoll

Kontakt

Ordförande

Emma Mmadueme (S)

Sekreterare

Anna Svedäng
E-post: anna.svedang@ovanaker.se
Tel 0271- 571 00

Senast uppdaterad