Kontakt

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen har för mandatpersioden 2023-2026 utsett ett arbetsutskott. Arbetsutskottet är för kommunstyrelsens räkning kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Arbetsutskottet har även en beredande funktion inför kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter med ersättare. Ordförande är Yoomi Renström.

Sammanträdesdagar 2024

  • 23 januari
  • 27 februari
  • 19 mars
  • 14 maj
  • 4 juni
  • 20 augusti
  • 10 september
  • 1 oktober
  • 5 november

Kontakt

Ordförande

Yoomi Renström (S)
Mobil: 070-606 30 05
E-post: yoomi.renstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad