Kontakt

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen har för mandatpersioden 2015-2018 återupprättat ett arbetsutskott samtliga ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen ska pasera arbetsutskottet.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter med ersättare. Ordförande är Yoomi Renström.

Sammanträdesdagar 2018

29 januari
27 februari
3 april
2 maj
22 maj
14 augsuti
18 september
9 oktober
13 november

Kontakt

Ordförande
Håkan Englund
Tfn: 0271-574 15
Mobil: 070-673 16 33
E-post hakan.englund@ovanaker.se

Kommunsekreterare
Kristoffer Baas
Tfn: 0271-570 77
E-post: kristoffer.baas@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-04-16 10.18

Tyck till om sidan