Kontakt

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen har för mandatpersioden 2019-2022 utsett ett arbetsutskott. Arbetsutskottet är för kommunstyrelsens räkning kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Arbetsutskottet har även en beredande funktion inför kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter med ersättare. Ordförande är Håkan Englund.

Sammanträdesdagar 2023

  • 24 januari
  • 28 februari
  • 21 mars
  • 11 april
  • 16 maj
  • 7 juni
  • 22 augusti
  • 12 september
  • 3 oktober
  • 7 november

Kontakt

Ordförande

Yoomi Renström (S)
Mobil: 070-606 30 05
E-post: yoomi.renstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad