Kontakt

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen har för mandatpersioden 2019-2022 utsett ett arbetsutskott. Arbetsutskottet är för kommunstyrelsens räkning kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Arbetsutskottet har även en beredande funktion inför kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter med ersättare. Ordförande är Håkan Englund.

Sammanträdesdagar 2020

  • 28 januari
  • 3 mars
  • 24 mars
  • 19 maj
  • 9 juni
  • 25 augusti
  • 15 september
  • 6 oktober
  • 10 november

Kontakt

Ordförande

Håkan Englund
Tfn: 0271-574 15
Mobil: 070-673 16 33
E-post hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-08-25 16.24