Kontakt

Näringslivsråd

Kommunfullmäktige har uttryckt ett önskemål om att vara delaktig för att skapa en framtidstro och ett företagsklimat för en hållbar och dynamisk kommun.

business foto

Näringslivsrådet är tänkt att vara ett samverkansråd men inget beslutande råd.

  • Att vara delaktiga i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioritering.
  • Att utgöra en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv.
  • Att lyfta fram synpunkter och idéer.
  • Att fungera som språkrör för en vidare grupp och ha ansvar för vidare dialog och förankring.

Tanken är att näringslivsrådet består av 12-15 personer och träffas fyra gånger per år (fler gånger om så fordras och känns nödvändigt).

Näringslivsrådet är en av flera vägar kommunen har att lyssna in företagsfrågorna. Dessutom anordnas frukostmöten för företagare nio gånger per år. Vi kommer också att fortsätta med företagsbesök.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Fredrik Persson
Tfn 0271-570 33
Fredrik.Persson@ovanaker.se

Senast uppdaterad