Kontakt

Så här kan du påverka

Du kan påverka beslut i kommunen på olika sätt. Du kan lämna ett medborgarförslag eller ställa frågor på de sammanträden som har allmänhetens frågestund.

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också välja att engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Som medborgare kan du påverka genom att ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige samt styrelser och nämnder, eller genom att ta kontakt med ett politiskt parti.

Detta gäller enligt svensk kommunallag

Det finns vissa regelverk som kan vara bra att känna till för att förstå beslutsprocessen inom en kommun.

Ärenden i kommunfullmäktige får väckas av:

  • en nämnd
  • en ledamot genom motion
  • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdragen
  • en beredningsgrupp som kommunfullmäktige tillsatt
  • kommunens egna bolag

Ärenden (remisser) kan också komma från regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som Ovanåkers kommun ska lämna synpunkter på. Därför måste du som medborgare ta kontakt med en politiker eller tjänsteman som i sin tur kan gå vidare via sin nämnd eller skriva en motion, för att ett beslut ska kunna fattas av kommunfullmäktige.

I kommunallagen Länk till annan webbplats. står det bland annat att den nämnd som har ansvar för det verksamhetsområde som berörs ska bereda ett ärende innan det avgörs i fullmäktige.

Beredningen av ett ärende kan ta lite tid, men det finns en tanke bakom detta. Fullmäktige ska få ett tillförlitligt underlag för sitt beslut och medborgarna får möjlighet att följa ett ärendes behandling innan beslut.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad