Kontakt

Personalutskott

Det har fram till och med 2018 funnits ett personalutskott för personalpolitiska frågor. Från och med 2019 tas dessa frågor upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad