Kontakt

Personalutskott

Det har fram till och med 2018 funnits ett personalutskott för personalpolitiska frågor. Från och med 2019 tas dessa frågor upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kontakt

Kommunsekreterare
Kristoffer Baas
Tfn: 0271-570 77
E-post: kristoffer.baas@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-07-05 10.48