Kontakt

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens arbetsuppgifter utifrån politiska beslut samt lag eller annan författning. Nämnden verkar för att främja och bedriva kultur- och fritidsverksamhet, fritidsgårdar och biblioteksverksamhet samt kulturskolan i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden svarar även inom ramen för kultur- och fritidsnämndens förfoganderätt för upplåtelser av kommunens lokaler och anläggningar till föreningar och organisationer m fl.

Inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördelar Kultur- och fritidsnämnden bidrag till föreningar och organisationer samt handhar kontrollen över användningen av bidragen.

Nämnden ansvarar även för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och är rådgivande vid utsmyckningen av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.

Sammanträdesdagar 2024

  • 8 februari
  • 7 mars
  • 16 maj
  • 11 juni
  • 29 augusti
  • 3 oktober
  • 12 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 13.00 om inte annat angetts i kungörelsen.

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Jan-Åke Lindgren (S)
E-post: jan-ake.lindgren@ovanaker.se

Nämndsekreterare
Anna Svedäng
Tfn 0271-57256
E-post anna.svedang@ovanaker.se

Senast uppdaterad