Kontakt

Kommunfullmäktiges valberedning

Valberedningen är direkt underställd kommunfullmäktige. Valberedningen nominerar ledamöter, ersättare, presidium till kommunens nämnder, styrelse, bolag, delägda bolag osv. Valberedningen är särskilt aktiv vid valår och året efter.

Kallelser

Protokoll

Register till protokoll

Kontakt

Ordförande

Jonas Frost (S)
Mobil: 070-131 03 73
E-post: jonas.frost@tele2.se

Kommunsekreterare

Sara Rylander
Tfn: 0271-570 77
E-post: sara.rylander@ovanaker.se

Senast uppdaterad