Kontakt

Kommunfullmäktiges valberedning

Valberedningen är direkt underställd kommunfullmäktige. Valberedningen nominerar ledamöter, ersättare, presidium till kommunens nämnder, styrelse, bolag, delägda bolag osv. Valberedningen är särskilt aktiv vid valår och året efter.

Kallelser

Protokoll

Register till protokoll

Kontakt

Ordförande

Björn Mårtensson (C)
Mobil 070-568 30 52
E-post bjorn.martensson@ovanaker.se

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad