Kontakt

Valnämnd

I kommunen finns även en valnämnd som är en lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Inom nämnden görs även val till europarlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Kontakt

Sekreterare
Kristoffer Baas
Tfn: 0271-570 77
E-post: kristoffer.baas@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-06-27 11.36