Kontakt

Valnämnd

I kommunen finns även en valnämnd som är en lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Inom nämnden görs även val till europarlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Sök politiker

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad