Kontakt

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Det innebär att du som medborgare alltid är välkommen att vara med och lyssna.

Mötena inleds med 30 minuter där det ges möjlighet för dig att ställa frågor, lämna synpunkter eller komma med förslag till politikerna. Detta sker under en punkt på föredragningslistan som kallas för "allmänhetens frågestund".

Frågorna kan ställas till ledamöterna muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunkontoret i förväg. Frågeställarens namn ska framgå och frågorna ska begränsas att gälla den kommunala verksamheten.

Politikerna har möjlighet att antingen svara direkt på frågan eller återkomma med svar på senare möte i de fall detta behövs.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds över Edsbyns närradio, 99,4 Mhz. Sändningen börjar kl 17.45 med genomgång av ärendena.

Välkommen med frågor!

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad