Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning vilket omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritids­hem och grundsärskola. Nämnden ansvarar även för gymnasieskola, vuxenutbildning med SFI och högskola. Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kallelse

Sammanträdesdagar 2023

  • 1 februari
  • 8 mars
  • 17 maj
  • 23 augusti
  • 4 oktober
  • 6 december

Sammanträdena börjar klockan 9:00 om inget annat anges

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Tomas Bolén (S)
Tfn 076-1187043
E-post bolen.tomas74@gmail.com

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.