Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning vilket omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritids­hem. Nämnden ansvarar även för gymnasieskola, vuxenutbildning med SFI och högskola.
Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kallelse

Sammanträdesdagar 2024

  • 31 januari
  • 6 mars
  • 15 maj
  • 21 augusti
  • 2 oktober
  • 4 december

Sammanträdena börjar klockan 9:00 om inget annat anges

Sök politiker


Kontakt

Ordförande

Patrik Bossen (S)
E-post: patrik.bossen@ovanaker.se
Tfn: 076-806 70 61

Senast uppdaterad