Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning vilket omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritids­hem och grundsärskola. Nämnden ansvarar även för gymnasieskola, vuxenutbildning med SFI och högskola. Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter och ersättare.

Sammanträdesdagar 2021

  • 3 februari
  • 10 mars
  • 12 maj
  • 25 augusti
  • 6 oktober
  • 8 december

Sammanträdena börjar klockan 9:00 om inget annat anges

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Jan-Åke Lindgren
Tfn 0271-574 13
Mobil 070-697 31 19
E-post jan-ake.lindgren@ovanaker.se

Senast uppdaterad