Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskole- och skol­verksamhet vilket omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritids­hem och grundsärskola. Nämnden ansvarar även för gymnasieskola, vuxenutbildning med SFI och högskola. Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter och ersättare.

Sammanträdesdagar 2020

  • 5 februari
  • 11 mars
  • 13 maj
  • 26 augusti
  • 14 oktober
  • 2 december

Sammanträdena börjar klockan 9:00 om inget annat anges

Kontakt

Ordförande

Jan-Åke Lindgren
Tfn 0271-574 13
Mobil 070-697 31 19
E-post jan-ake.lindgren@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-09 15.20