Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning vilket omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritids­hem. Nämnden ansvarar även för gymnasieskola, vuxenutbildning med SFI och högskola.
Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kallelse

Sammanträdesdagar 2023

  • 1 februari
  • 8 mars
  • 17 maj
  • 23 augusti
  • 4 oktober
  • 6 december

Sammanträdena börjar klockan 9:00 om inget annat anges

Sök politiker


Kontakt

Ordförande

Karin Leanders (C)
E-post: karin.leanders@gmail.com
Tfn: 070-6942804

Senast uppdaterad