Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskole- och skol­verksamhet vilket omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritids­hem och särskola. Nämnden ansvarar även för gymnasieskola, komvux, SFI och högskola. Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter och ersättare.

Sammanträdesdagar 2019

  • 5 februari
  • 12 mars
  • 21 maj
  • 27 augusti
  • 15 oktober
  • 10 december

Sammanträdena börjar klockan 9.00 om inget annat anges

Kontakt

Ordförande

Jan-Åke Lindgren
Tfn 0271-574 13
Mobil 070-697 31 19
E-post jan-ake.lindgren@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-02-11 11.58

Tyck till om sidan