Kontakt

Nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och de nämnder som man anser behövs för att styra kommunen.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka uppgifter en nämnd ska ha. Mycket av vad kommunerna ska göra bestäms av staten i form av lagar från riksdagen. Ibland bestämmer riksdagen då också att en viss nämnd ska sköta frågan.

Alla nämnder, utom valnämnden, har en förvaltning för att kunna sköta sina uppgifter. Den egna förvaltningen hanterar de frågor nämnden har rätt att besluta om.

Kommunstyrelsen bestämmer inte över nämnderna, men de ska leda och samordna kommunens hela verksamhet. Den ska därför ha uppsikt över nämnderna och över de kommunala bolagen. Bolagen har sina egna styrelser.

Vill du ta del av protokoll och kallelser?

Inför varje sammanträde som de olika nämnderna har skickas kallelser med rubriker om vad sammanträdet kommer att handla om. Material som politikerna ska läsa innan de träffas bifogas också. Här kan du ta del av kallelserna. De är uppdelade under varje nämndsområde i vänstermenyn.

Efter ett sammanträde skriver sekreterarna protokoll som några politiker justerar (godkänner). De finns att läsa under varje nämndsområde. Är du intresserad av gamla protokoll, kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Sammanträdesdagar 2024

Filtrera

 1. Socialnämnden

  21 maj kl. 09.00
 2. Samhällsbyggnadsnämnden

  22 maj kl. 13.00
 3. Miljö- och byggnämnden

  23 maj kl. 09.00
 4. Kommunstyrelsen

  28 maj kl. 09.00
 5. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  4 jun kl. 08.30
 6. Kultur- och fritidsnämnden

  11 jun kl. 13.00
 7. Överförmyndarnämnden

  12 jun kl. 08.45
 8. Samhällsbyggnadsnämnden

  12 jun kl. 13.00
 9. Miljö- och byggnämnden

  13 jun kl. 09.00
 10. Kommunfullmäktige

  17 jun kl. 18.30
 11. Kommunstyrelsen

  18 jun kl. 09.00
 12. Socialnämnden

  18 jun kl. 09.00
 13. Miljö- och byggnämnden

  8 aug kl. 09.00
 14. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  20 aug kl. 08.30
 15. Socialnämnden

  20 aug kl. 09.00
 16. Barn- och utbildningsnämnden

  21 aug kl. 09.00
 17. Överförmyndarnämnden

  28 aug kl. 08.45
 18. Samhällsbyggnadsnämnden

  28 aug kl. 13.00
 19. Kultur- och fritidsnämnden

  29 aug kl. 13.00
 20. Kommunstyrelsen

  3 sep kl. 09.00
 21. Miljö- och byggnämnden

  5 sep kl. 09.00
 22. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  10 sep kl. 08.30
 23. Socialnämnden

  17 sep kl. 09.00
 24. Kommunfullmäktige

  23 sep kl. 18.30
 25. Kommunstyrelsen

  24 sep kl. 09.00
 26. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  1 okt kl. 08.30
 27. Barn- och utbildningsnämnden

  2 okt kl. 09.00
 28. Kultur- och fritidsnämnden

  3 okt kl. 13.00
 29. Samhällsbyggnadsnämnden

  9 okt kl. 13.00
 30. Miljö- och byggnämnden

  10 okt kl. 09.00
 31. Kommunstyrelsen

  15 okt kl. 09.00
 32. Överförmyndarnämnden

  16 okt kl. 08.45
 33. Socialnämnden

  22 okt kl. 09.00
 34. Kommunfullmäktige

  4 nov kl. 18.30
 35. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  5 nov kl. 08.30
 36. Socialnämnden

  12 nov kl. 09.00
 37. Kommunstyrelsen

  19 nov kl. 09.00
 38. Barn- och utbildningsnämnden

  4 dec kl. 09.00
 39. Miljö- och byggnämnden

  5 dec kl. 09.00
 40. Kommunfullmäktige

  9 dec kl. 18.30
 41. Socialnämnden

  10 dec kl. 09.00
 42. Överförmyndarnämnden

  11 dec kl. 08.45
 43. Samhällsbyggnadsnämnden

  11 dec kl. 13.00
 44. Kultur- och fritidsnämnden

  12 dec kl. 13.00

Kontakt

Kommunalråd

Yoomi Renström (S)
Tfn 070-606 30 05
E-post yoomi.renstrom@ovanaker.se

Hans Jonsson (C)
Tfn 0271-574 09
E-post hans.jonsson@ovanaker.se

Kommunchef

Mattias Bergström
Tfn 0271-570 37
E-post mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad