Kontakt

Nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och de nämnder som man anser behövs för att styra kommunen.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka uppgifter en nämnd ska ha. Mycket av vad kommunerna ska göra bestäms av staten i form av lagar från riksdagen. Ibland bestämmer riksdagen då också att en viss nämnd ska sköta frågan.

Alla nämnder, utom valnämnden, har en förvaltning för att kunna sköta sina uppgifter. Den egna förvaltningen hanterar de frågor nämnden har rätt att besluta om.

Kommunstyrelsen bestämmer inte över nämnderna, men de ska leda och samordna kommunens hela verksamhet. Den ska därför ha uppsikt över nämnderna och över de kommunala bolagen. Bolagen har sina egna styrelser.

Vill du ta del av protokoll och kallelser?

Inför varje sammanträde som de olika nämnderna har skickas kallelser med rubriker om vad sammanträdet kommer att handla om. Material som politikerna ska läsa innan de träffas bifogas också. Här kan du ta del av kallelserna. De är uppdelade under varje nämndsområde i vänstermenyn.

Efter ett sammanträde skriver sekreterarna protokoll som några politiker justerar (godkänner). De finns att läsa under varje nämndsområde. Är du intresserad av gamla protokoll, kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Sammanträdesdagar 2022

Filtrera

 1. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  4 okt kl. 08.30
 2. Barn- och utbildningsnämnden

  5 okt kl. 09.00
 3. Miljö- och byggnämnden

  13 okt kl. 09.00
 4. Kommunstyrelsen

  18 okt kl. 09.00
 5. Socialnämnden

  25 okt kl. 09.00
 6. Kommunfullmäktige

  7 nov kl. 18.30
 7. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  8 nov kl. 08.30
 8. Socialnämnden

  15 nov kl. 09.00
 9. Kommunstyrelsen

  22 nov kl. 09.00
 10. Barn- och utbildningsnämnden

  7 dec kl. 09.00
 11. Miljö- och byggnämnden

  8 dec kl. 09.00
 12. Kommunfullmäktige

  12 dec kl. 18.30

Kontakt

Kommunalråd

Håkan Englund
Tfn: 0271-574 15
Mobil: 070-673 16 33
E-post hakan.englund@ovanaker.se

Kommunchef

Marita Lindsmyr
Tfn 0271-570 70
E-post marita.lindsmyr@ovanaker.se

Senast uppdaterad