Kontakt

Nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och de nämnder som man anser behövs för att styra kommunen.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka uppgifter en nämnd ska ha. Mycket av vad kommunerna ska göra bestäms av staten i form av lagar från riksdagen. Ibland bestämmer riksdagen då också att en viss nämnd ska sköta frågan.

Alla nämnder, utom valnämnden, har en förvaltning för att kunna sköta sina uppgifter. Den egna förvaltningen hanterar de frågor nämnden har rätt att besluta om.

Kommunstyrelsen bestämmer inte över nämnderna, men de ska leda och samordna kommunens hela verksamhet. Den ska därför ha uppsikt över nämnderna och över de kommunala bolagen. Bolagen har sina egna styrelser.

Vill du ta del av protokoll och kallelser?

Inför varje sammanträde som de olika nämnderna har skickas kallelser med rubriker om vad sammanträdet kommer att handla om. Material som politikerna ska läsa innan de träffas bifogas också. Här kan du ta del av kallelserna. De är uppdelade under varje nämndsområde i vänstermenyn.

Efter ett sammanträde skriver sekreterarna protokoll som några politiker justerar (godkänner). De finns att läsa under varje nämndsområde. Är du intresserad av gamla protokoll, kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Sammanträdesdagar 2019

Filtrera

 1. Socialnämnden

  21 aug kl. 09.00
 2. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  27 aug kl. 08.30
 3. Barn- och utbildningsnämnden

  27 aug kl. 09.00
 4. Överförmyndarnämnden

  4 sep kl. 08.30
 5. Kommunstyrelsen

  10 sep kl. 09.00
 6. Miljö- och byggnämnden

  12 sep kl. 09.00
 7. Socialnämnden

  17 sep kl. 09.00
 8. Kommunfullmäktige

  23 sep kl. 18.30
 9. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  24 sep kl. 08.30
 10. Kommunstyrelsen

  8 okt kl. 09.00
 11. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  15 okt kl. 08.30
 12. Barn- och utbildningsnämnden

  15 okt kl. 09.00
 13. Miljö- och byggnämnden

  17 okt kl. 09.00
 14. Socialnämnden

  22 okt kl. 09.00
 15. Kommunstyrelsen

  29 okt kl. 09.00
 16. Överförmyndarnämnden

  30 okt kl. 08.30
 17. Kommunstyrelsen arbetsutskott

  12 nov kl. 08.30
 18. Socialnämnden

  19 nov kl. 09.00
 19. Kommunfullmäktige

  25 nov kl. 18.30
 20. Kommunstyrelsen

  26 nov kl. 09.00
 21. Barn- och utbildningsnämnden

  10 dec kl. 09.00
 22. Socialnämnden

  11 dec kl. 09.00
 23. Överförmyndarnämnden

  12 dec kl. 08.30
 24. Miljö- och byggnämnden

  12 dec kl. 09.00
 25. Kommunfullmäktige

  16 dec kl. 18.30

Kontakt

Kommunalråd

Håkan Englund
Tfn: 0271-574 15
Mobil: 070-673 16 33
E-post hakan.englund@ovanaker.se

Kommunchef

Christer Engström
Tfn 0271-570 70
E-post christer.engstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-01-29 08.42

Tyck till om sidan