Kontakt

Rapporter & reglementen

När du tar del av rapporter, redogörelser och berättelser så är det ett elektroniskt dokument som konverterats till en pdf-fil. Därför finns inte namnteckningar, diarienummer, missivbrev etc med.

Om du vill ta del av originaldokumenten kan du kontakta kommunsekreteraren i Ovanåkers kommun.

Anledningen till att vi publicerar dokumenten utan namnteckning, diarienummer osv. är att kommunrevisorerna vill erbjuda alla intresserade ett enkelt men framför allt snabbt sätt att ta del av resultatet av deras uppdrag.

Rapporter och reglementen 2015

Kontakt

Revisionsbiträde

Magnus Larsson
Tfn: 0247-449 37
Mobil: 070-695 47 61

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad