Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ kommunens "riksdag", och väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Kommunfullmäktige har 35 ledamöter samt ersättare.

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i stora övergripande ärenden, t ex budget, skatt, viktiga ekonomiska frågor, mål, riktlinjer och folkomröstningar i kommunen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelsen och bolag.

Sammanträden för kommunfullmäktige är sex gånger om året, på Celsiusskolans aula i Edsbyn. Du får gärna vara med och lyssna eller ställa frågor till våra politiker. Sammanträdena sänds även över Edsbyns närradio, 99,4 Mhz. Sändningen börjar kl 17.45 med genomgång av ärendena.

Vill du lämna ett medborgarförslag?

Som medborgare har du rätt att ställa frågor och lämna medborgarförslag till politikerna. Ett medborgarförslag kan lämnas in skriftlig till kommunen eller lämnas direkt på sammanträdet.

Sammanträdesdagar 2018

5 mars
7 maj
18 juni
9 augusti (extrainsatt med anledning av beslut om investeringsplan för 2018-2022)
17 september (inställt pga för få beslutspunkter)
26 november OBS! Nytt datum (tidigare 12 november)
17 december

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inte annat angetts i kungörelsen.

Se eller lyssna på sammanträdet

Kontakt

Ordförande
Einar Wängmark (S)
Mobil: 070-789 55 65
E-post: Einar.Wangmark@ovanaker.se

Kommunsekreterare
Kristoffer Baas
Tfn: 0271-570 77
E-post: kristoffer.baas@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-06 08.38

Tyck till om sidan