Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ kommunens "riksdag", och väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Kommunfullmäktige har 35 ledamöter samt ersättare.

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i stora övergripande ärenden, t ex budget, skatt, viktiga ekonomiska frågor, mål, riktlinjer och folkomröstningar i kommunen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelsen och bolag.

Sammanträden för kommunfullmäktige är sex gånger om året, på Celsiusskolans aula i Edsbyn. Du får gärna vara med och lyssna eller ställa frågor till våra politiker. Sammanträdena sänds även över Edsbyns närradio, 99,4 Mhz. Sändningen börjar kl 17.45 med genomgång av ärendena.

Vill du lämna ett medborgarförslag?

Som medborgare har du rätt att ställa frågor och lämna medborgarförslag till politikerna. Ett medborgarförslag kan lämnas in skriftlig till kommunen eller lämnas direkt på sammanträdet.

Sammanträdesdagar 2024

  • 26 februari
  • 6 maj
  • 17 juni
  • 23 september
  • 4 november
  • 9 december

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inte annat anges i kungörelse.

Se eller lyssna på sammanträdet

Styrdokument

Möteshandlingar

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Anna Rudman (C)
Tfn 070-203 68 63
E-post eslasanna@gmail.com

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad