Kontakt

Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden utför kommunens arbetsuppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet.

Nämnden fullgör också övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom plan- och byggnadsverksamheten.

Miljö- och byggnämnden låter på delegation tjänstemännen på miljö- och byggkontoret besluta i vissa frågor. Det är miljö- och byggnämnden som är ansvarig för beslut som fattas, och arbetsgivare till tjänstemännen på miljö- och byggkontoret.

I ärenden där tjänstemännen inte har delegation, eller i vissa komplicerade fall, bereds ärendena på nämndmöten som äger rum ca 1 gång/månad.

Miljö- och byggnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdesdagar 2019

 • 7 februari
 • 4 april
 • 23 maj
 • 27 juni
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 12 december

Sammanträdesdagar 2020

 • 6 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 10 december

Kontakt

Ordförande

Per Helgesson (S)

Sekreterare
Eva Lindberg
Tfn 0271-570 47
E-post: eva.lindberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-10-04 13.51

Tyck till om sidan