Kontakt

Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden utför kommunens arbetsuppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet.

Nämnden fullgör också övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom plan- och byggnadsverksamheten.

Miljö- och byggnämnden låter på delegation tjänstemännen på miljö- och byggkontoret besluta i vissa frågor. Det är miljö- och byggnämnden som är ansvarig för beslut som fattas, och arbetsgivare till tjänstemännen på miljö- och byggkontoret.

I ärenden där tjänstemännen inte har delegation, eller i vissa komplicerade fall, bereds ärendena på nämndmöten som äger rum ca 1 gång/månad.

Miljö- och byggnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdesdagar 2018

8 februari
5 april
24 maj
28 juni inställd pga för få ärenden
30 augusti
4 oktober
13 december

Kontakt

Ordförande
Einar Wängmark
Mobil: 070-789 55 65
E-post: einar.wangmark@gmail.com

Sekreterare
Eva Lindberg
Tfn 0271-570 47
E-post: eva.lindberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-06-15 07.59

Tyck till om sidan