Kontakt

Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden utför kommunens arbetsuppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet.

Nämnden fullgör också övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom plan- och byggnadsverksamheten.

Miljö- och byggnämnden låter på delegation tjänstemännen på miljö- och byggkontoret besluta i vissa frågor. Det är miljö- och byggnämnden som är ansvarig för beslut som fattas, och arbetsgivare till tjänstemännen på miljö- och byggkontoret.

I ärenden där tjänstemännen inte har delegation, eller i vissa komplicerade fall, bereds ärendena på nämndmöten som äger rum ca 1 gång/månad.

Miljö- och byggnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdesdagar 2022

  • 3 februari
  • 17 mars inställt p g a för få ärenden
  • 21 april
  • 25 maj
  • 23 juni
  • 11 augusti inställt
  • 8 september
  • 13 oktober
  • 8 december

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Per Helgesson (S)

Sekreterare

Eva Lindberg
Tfn 0271-570 47
E-post: eva.lindberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad