Kontakt

Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden utför kommunens arbetsuppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet.

Nämnden fullgör också övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och inom plan- och byggnadsverksamheten.

Miljö- och byggnämnden låter på delegation tjänstemännen på miljö- och byggkontoret besluta i vissa frågor. Det är miljö- och byggnämnden som är ansvarig för beslut som fattas, och arbetsgivare till tjänstemännen på miljö- och byggkontoret.

I ärenden där tjänstemännen inte har delegation, eller i vissa komplicerade fall, bereds ärendena på nämndmöten som äger rum ca 1 gång/månad.

Miljö- och byggnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdesdagar 2020

  • 6 februari
  • 19 mars
  • 23 april
  • 28 maj
  • 25 juni
  • 10 september
  • 15 oktober
  • 10 december

Kontakt

Ordförande

Per Helgesson (S)

Sekreterare

Eva Lindberg
Tfn 0271-570 47
E-post: eva.lindberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-09 15.28