Kontakt

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares,
förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetare kring överförmyndarfrågor och har en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus.

Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträdesdagar 2018

13 februari
25 april
20 juni
5 september
31 oktober
12 december

Kontakt

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 (växel)

Senast uppdaterad 2017-12-22 15.45

Tyck till om sidan