Kontakt

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares,
förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetare kring överförmyndarfrågor och har en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs kulturhus.

Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal har sedan 2023-01-01 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Sammanträdesdagar 2024

14 februari

17 april

12 juni

28 augusti

16 oktober

11 december

Sök politiker

Kontakt

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Maria Rens
Tfn 0271-570 00 (växel)

Senast uppdaterad