Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens leder och samordnar bland annat:

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • arbetsmarknads- och näringslivspolitiken
 • översiktlig planering av användning av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • energiplaneringen
 • trafikpolitiken
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation
 • utvecklingen av brukarinflytande
 • bostadsanpassning
 • plan- och exploatering

Sammanträdesdagar 2024

 • 6 februari
 • 12 mars
 • 2 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 3 och 24 september
 • 15 oktober
 • 19 november

Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 9.00 i kommunhusets sammanträdesrum A, om inte annat anges i kallelse.


Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Yoomi Renström (S)
Mobil: 070-606 30 05
E-post: yoomi.renstrom@ovanaker.se

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad