Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens leder och samordnar bland annat:

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • arbetsmarknads- och näringslivspolitiken
 • översiktlig planering av användning av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • energiplaneringen
 • trafikpolitiken
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation
 • utvecklingen av brukarinflytande
 • bostadsanpassning
 • plan- och exploatering

Sammanträdesdagar 2021

 • 9 februari
 • 16 mars
 • 13 april
 • 1 juni
 • 22 juni
 • 18 augusti - Kommunstyrelsens uppsiktsdag, start kl. 08:15
 • 7 september
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 23 november

Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 9.00 i kommunhusets sammanträdesrum A

Styrdokument

Sök politiker

Kontakt

Ordförande

Håkan Englund
Tfn: 0271-574 15
Mobil: 070-673 16 33
E-post hakan.englund@ovanaker.se

Kommunsekreterare

Sara Rylander
Tfn: 0271-570 77
E-post: sara.rylander@ovanaker.se

Senast uppdaterad