Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens leder och samordnar bland annat:

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • arbetsmarknads- och näringslivspolitiken
 • översiktlig planering av användning av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • energiplaneringen
 • trafikpolitiken
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation
 • utvecklingen av brukarinflytande
 • bostadsanpassning
 • plan- och exploatering

Sammanträdesdagar 2018

13 februari
13 mars
17 april
15 maj
5 juni
28 augusti
2 oktober
23 oktober
26 november (mån)

Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 9.00 i kommunhusets sammanträdesrum A

Kontakt

Ordförande
Yoomi Renström (S)
Tfn: 0271-570 95
Mobil: 070-606 30 05
E-post: yoomi.renstrom@ovanaker.se

Kommunsekreterare
Kristoffer Baas
Tfn: 0271-570 77
E-post: kristoffer.baas@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-05-18 08.47

Tyck till om sidan