Kontakt

Lämna digitalt medborgarförslag – var med och påverka!

Har du idéer om hur Ovanåkers kommun kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna in ett eget förslag till våra förtroendevalda. Andra personer kan sedan rösta på förslaget och om det får tillräckligt många röster tas det upp till behandling i våra nämnder.

Genom e-förslag vill Ovanåkers kommun skapa en öppen och transparent förslagsprocess. Alla ska kunna se vilka frågor kommunens medborgare är engagerade i och e-förslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig.

Vad är ett e-förslag?

E-förslag är en metod för att öka invånarnas delaktighet och inflytande på våra verksamheter och i förlängningen den lokala demokratin. I och med att alla förslag ligger på ovanaker.se blir de också synliga och tillgängliga vilket ökar demokratin. Förslagen syftar även till att ge de förtroendevalda politikerna ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar kommuninvånarna.

Vem kan lämna e-förslag?

Den som är folkbokförd i Ovanåkers kommun kan lämna in ett e-förslag.

Gör så här för att lämna e-förslag

Du lämnar förslag genom att logga in i vår e-tjänst via e-legitimation och beskriver vad du tycker kan förbättras.

Vad måste ett förslag innehålla?

Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en beskrivning av förslaget. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att Ovanåkers kommun ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan förslaget visas på vår webbplats. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag. E-förslaget ska även innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnar förslaget.

Vad händer när jag lämnat mitt förslag?

Alla inlämnade förslag granskas. När ditt förslag har granskats får du ett meddelande om det har publicerats. Om ditt förslag av någon anledning inte kan publiceras så får du veta varför. Förslaget visas så att du och andra kan rösta på det. Andra personer får under tre månader chansen att rösta på ditt förslag. Om förslaget får röster från minst 10 personer (folkbokförda i Ovanåkers kommun) går det vidare till behandling i våra politiska nämnder. Om ett förslag inte får tillräckligt många röster ändras förslagets status i systemet till ”utreds inte”, men ligger kvar under en tid.

Vad kan förslaget handla om?

Förslaget ska handla om en fråga som kommunen har ansvar för. Kommunen har bland annat ansvar för:

 • social omsorg
 • skolfrågor
 • plan- och byggfrågor
 • miljöfrågor
 • vatten och avlopp
 • räddningstjänst
 • bibliotek
 • kultur och fritid
 • vissa gator och vägar i våra tätorter

Publiceras mitt e-förslag på en gång?

Vi behöver granska ditt förslag innan det publiceras. Publicering sker vanligtvis inom sju arbetsdagar. Vi granskar enligt följande kriterier:

 • Förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvar. Vissa frågor kanske hör till en annan myndighet eller instans.
 • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
 • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.
 • Om e-förslaget är snarlikt ett ärende som kommunen nyligen beslutat om eller är snarlikt ett inlämnat e-förslag de senaste 12 månaderna kommer e-förslaget inte att publiceras.

Gör så här för att rösta på e-förslag

Personer som är folkbokförda i Ovanåkers kommun kan rösta för att stödja ett förslag. För att rösta på e-förslag måste du logga in med e-legitimation.

E-förslag publiceras på webbplatsen under tre månader och det krävs minst 10 röster för att förslaget ska gå vidare till politisk beredning.

Du kan bara rösta på ett förslag en gång.

Vill du lämna in ett medborgarförslag skriftligt på papper?

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du lämna ditt förslag skriftligt till Ovanåkers kommun, 828 80 Edsbyn.

Du kan också lämna ditt medborgarförslag direkt till kommunfullmäktiges presidium på kommunfullmäktigesammanträdet. Då är du varmt välkommen att ställa frågor eller lyssna. Sammanträdena börjar kl 18:30 i Aulan på Celsiusskolan i Edsbyn.

Förslagen ska vara skriftliga, undertecknade och innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer till avsändaren. Det förslag som kommer in på papper läggs in i som ett e-förslag så andra kan se och rösta på det.

Personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna besvara medborgarförslaget och informera dig som förslagsställare om hur handläggningen går tillväga och vad resultatet blev. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av kommunallagen, 8 kap 1 §. Vi kommer inte handlägga medborgarförslaget om du inte lämnar begärda personuppgifter.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.