Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av elva avdelningar. Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje avdelning har.

Ekonomiavdelning

 • Ekonomisk planering
 • Redovisning
 • Bokslut och budget
 • Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

Personalavdelning

 • Personaladministration
 • Arbetsrätt
 • Arbetsmarknadsfrågor

Kommunikation- & serviceavdelning

 • Post
 • Reception
 • Växel
 • Övergripande kommunikation
 • Arkiv
 • Larm
 • Bilpool
 • Ärendehantering

Kostavdelning

 • Mat till skolor, förskolor och äldreboenden

Kultur- och fritidsavdelningen

 • Kulturföreningar och verksamhet
 • Turism
 • Världsarv Hälsingegårdar
 • Landsbygdsutveckling
 • Näringsliv
 • Folkhälsa
 • Fritidsgårdar
 • Sim- och sporthallar
 • Anläggningar
 • Bidrag till föreningar
 • Friluftsliv
 • Lotteritillstånd

Gatuavdelningen

 • Drift och underhåll av kommunens gator
 • Parkanläggningar
 • Lekplatser
 • Trafikärendehantering

Planeringsavdelningen

 • Fysisk planering
 • Strategiska planerings- och utvecklingsfrågor
 • Energirådgivning
 • Mark och exploatering

IT-avdelningen

 • Drift av system
 • Installation och support av datorer och annan teknisk utrustning
 • Telefonisystem

Fastighetsavdelningen

 • Fastighetsstrateg
 • Fastighetsingenjör
 • Kommunala fastigheter

Kontakt

Tf kommunchef

Mattias Bergström
Tfn 0271-570 37
E-post mattias.bergstrom@ovanaker.se

Maria Kihlström

HR-chef
Tfn: 0271-574 17
E-post: maria.kihlstrom@ovanaker.se

Ulrica Leandersson

Kommunikationschef
Tfn: 0271-571 20
E-post: ulrica.leandersson@ovanaker.se

Erik Samuelsson

Kostchef
Tfn: 0271-570 21
E-post: erik.samuelsson@ovanaker.se

Carina Ulfsdotter

Kultur- och fritidschef
Tfn: 0271-570 61
E-post: carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Magnus Haraldsson

Ekonomichef
Tfn: 0271-570 82
E-post: magnus.haraldsson@ovanaker.se

Ulf Stålberg

Gatuchef
Tfn: 0271-574 43
E-post: ulf.stalberg@ovanaker.se

Johan Olanders

Planeringschef
Tfn: 0271-570 97
E-post: johan.olanders@ovanaker.se

Björn Arting

IT-chef
Tfn: 0271-571 10
E-post: bjorn.arting@ovanaker.se

Senast uppdaterad