Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av sex avdelningar och ansvarar för områden inom bland annat:

Ekonomiavdelning

 • ekonomisk planering
 • redovisning
 • bokslut och budget

Personalavdelning

 • personaladministration
 • arbetsrätt
 • arbetsmarknadsfrågor
 • löner till anställda

Service- & informationsavdelning

 • post
 • reception
 • växel
 • övergripande information
 • arkiv

Kostavdelning

 • mat till skolor och äldreboenden

Kulturavdelning

 • kulturföreningar och verksamhet

Utvecklingsavdelning

 • fokus på barn- och ungdomar

Näringslivskontoret

 • turism, världsarv Hälsingegårdar, landsbygdsutveckling, företagsrådgivning

Kontakt

Christer Engström
Kommunchef
Tfn: 0271-570 70

Mona Persson
Personalchef
Tfn: 0271-570 13

Ulrica Leandersson
Informationschef
Tfn: 0271-571 20

Kajsa Stenlund
Kostchef
Tfn: 0271-570 21

Carina Ulfsdotter
Kulturchef
Tfn: 0271-570 61

Tomas Larsson
Utvecklingschef
Tfn: 0271-571 69

Gunnar Skoglund
Näringslivschef
Tfn: 0271-571 12

Magnus Haraldsson
Ekonomichef
Tfn: 0271-570 82

Senast uppdaterad 2018-05-18 09.51

Tyck till om sidan