Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av sex avdelningar och ansvarar för områden inom bland annat:

Ekonomiavdelning

 • ekonomisk planering
 • redovisning
 • bokslut och budget

Personalavdelning

 • personaladministration
 • arbetsrätt
 • arbetsmarknadsfrågor
 • löner till anställda

Kommunikation- & serviceavdelning

 • post
 • reception
 • växel
 • övergripande kommunikation
 • arkiv
 • Larm
 • Bilpool
 • Övergripande inköpsfrågor
 • Konsumentvägledning
 • Ärendehantering
 •  

Kostavdelning

 • mat till skolor och äldreboenden

Kulturavdelning

 • kulturföreningar och verksamhet

Utvecklingsavdelning

 • arbetsmarknadsfrågor
 • flyktingmottagande och integration
 • folkhälsa
 • underlag till Kommunstyrelsen

Näringslivskontoret

 • turism, världsarv Hälsingegårdar, landsbygdsutveckling, företagsrådgivning

Kontakt

Christer Engström
Kommunchef
Tfn: 0271-570 70

Mona Persson
Personalchef
Tfn: 0271-570 13

Ulrica Leandersson
Kommunikationschef
Tfn: 0271-571 20

Erik Samuelsson
Kostchef
Tfn: 0271-570 21

Carina Ulfsdotter
Kulturchef
Tfn: 0271-570 61

Tomas Larsson
Utvecklingschef
Tfn: 0271-571 69

Magnus Haraldsson
Ekonomichef
Tfn: 0271-570 82

Senast uppdaterad 2019-04-05 10.55

Tyck till om sidan