Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen har hand om miljö-, hälso- och naturskyddsfrågor, bygglovsärenden, bostadsanpassning och ventilationskontroll (OVK).

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Miljö- och byggchef

TF Laura Fenlin
Tfn 0271-570 24
E-post laura.fenlin@ovanaker.se

Senast uppdaterad