Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen har hand om miljö-, hälso- och naturskyddsfrågor, bygglovsärenden, bostadsanpassning och ventilationskontroll (OVK).

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Tf miljö- och byggchef

Torbjörn Axklint
Tfn 0271-570 37
E-post torbjorn.axklint@ovanaker.se

Senast uppdaterad