Kontakt

Radon

Radon är en gas som bildas naturlig i berggrunden när radium sönderfaller. Radon kan även komma från vissa byggnadsmaterial som exempelvis blåbetong. Här kan du läsa mer om radon och radonsanering.

Långvarig exponering av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Om du röker eller tidigare har rökt är riskerna med radon större än för den som inte rökt. Radon är dock inte en akut hälsofara om en person utsätts för högre halter under en kortare tid. Radon från berggrunden kan komma in i byggnader via otätheter eller sprickor i husgrunden eller via vattnet.

Det är viktigt att kontrollera radonhalten i den inomhusmiljö som människor utnyttjar ofta och hålla den så låg som möjligt. På miljö- och byggavdelningen finns det information om det har gjorts en mätning i ditt hus. Du kan kontakta vår miljöinspektör om du är intresserad av mätresultat i huset där du bor eller om du står inför ett bostadsköp. Om du gör en ny mätning får du gärna skicka en kopia på resultatet till miljö- och byggavdelningen på kommunen, så finns resultatet tillgängligt och uppdaterat.

Radon i luft

Det är enkelt att mäta radon i sitt hus. Det finns företag som man kan beställa mätdosor från. Vi rekommenderar att man använder ackrediterade labb. För att få ett tillförlitligt resultat i form av ett årsmedelvärde ska radonmätningen pågå i minst 2 månader under eldningssäsongen, som normalt är mellan 1 oktober och den 30 april.

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Fastighetsägare till flerbostadshus, skolor och förskolor ska regelbundet kontrollera radonhalten och åtgärda en för hög radonhalt. Villaägare rekommenderas att kontrollera radonhalten och åtgärda för höga halter av radon för att minska hälsorisken.

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus. Tyvärr kan det förekomma att fel åtgärder sätts in i hus med för hög radonhalt. Det är därför viktigt att du anlitar en seriös och skicklig radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig.

Miljö- och byggavdelningen har ingen möjlighet att föreslå vem du ska anlita, men rekommenderar en certifierad radontekniker om det är möjligt. Du kan bl.a. leta bland medlemsföretagen hos Svensk Radonförening.

Om du endast är fritidsboende är en eventuell exponering inte så stor. Bor du i hus med torpargrund är risken också mindre att du skulle ha radon i huset direkt från marken. Däremot kan du få upp radongas genom vattnet om du har egenborrad vattentäkt.

Radon i vatten

Du som har egenborrad brunn för dricksvatten har förhöjd risk att ha radon i ditt vatten. I Ovanåkers kommun är det ganska vanligt att man har radon i sitt dricksvatten. Många i Ovanåkers kommun som har egenborrad dricksvattentäkt har analyserat radonhalten i sitt vatten. I de kommunala vattenverken finns anordningar som tar bort radonet.

Faran med att dricka radonhaltigt vatten har tonats ner. Det är främst inandningen av radon som är riskfylld. Om du har radon i ditt dricksvatten kan det ge en indikation på om du även har det i luften i ditt hus, eftersom radon i vattnet avgår till luften när du kokar vatten eller duschar. Har du höga halter radon i dricksvattnet, över 1 000 Bq/l, rekommenderas att mäta radonet även i luften samt vidta lämpliga åtgärder.

Hur gör jag en radonmätning?

För att göra en mätning av radonhalten kan du vända dig till något av dessa ackrediterade mätlaboratorium:

Radonanalys GJAB
länk till annan webbplats
Tfn 046-286 28 80

Radanova Laboratories AB
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 018-56 88 00

Eurofins Radon Testing Sweden AB
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 010-4908480

När du anlitar något av ovanstående mätlaboratorium kommer du att få hem mätdosor. Dessa dosor ska placeras ut i huset enligt anvisningarna som följer med. När mätningen är klar skickar du tillbaka mätdosorna till mätlaboratoriumet tillsammans med ett protokoll som du fyllt i. Du kommer sedan få resultatet hemskickat till dig.

När du fått ditt resultat ser vi gärna att du skickar in det till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen. Vi kan sedan använda ditt och andras resultat, som blir en offentlig handling, till att kartlägga radonläget i kommunen.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-02-18 08.58

Tyck till om sidan