Kontakt

Radon

Radon är en gas som bildas naturlig i berggrunden när radium sönderfaller. Radon kan även komma från vissa byggnadsmaterial som exempelvis blåbetong. Här kan du läsa mer om radon och radonsanering.

En glad familj som kramar om varandra

Långvarig exponering av radongas ökar risken för att utveckla lungcancer. Om du röker eller tidigare har rökt är riskerna med radon större än för den som inte rökt. Radon från berggrunden kan komma in i byggnader via otätheter eller sprickor i husgrunden eller via vattnet.

Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem. På miljö- och byggförvaltningen kan det finnas information om det har gjorts en mätning i ditt hus. Du kan kontakta våra miljöinspektörer om du är intresserad av mätresultat i huset där du bor eller om du står inför ett bostadsköp. Om du gör en ny mätning får du gärna skicka en kopia på resultatet till miljö- och byggförvaltningen på kommunen, så finns resultatet tillgängligt och uppdaterat.

Radon i luft

Det är enkelt att mäta radon i sitt hus. Det finns företag som man kan beställa mätdosor från. Vi rekommenderar att man använder ackrediterade labb. För att få ett tillförlitligt resultat i form av ett årsmedelvärde ska radonmätningen pågå i minst 2 månader (helst 3) under eldningssäsongen, som normalt är mellan 1 oktober och den 30 april.

Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärde för radongas i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. Fastighetsägaren är ansvarig för att mätningar görs och att åtgärder vid behov vidtas.

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus. Tyvärr kan det förekomma att fel åtgärder sätts in i hus med för hög radonhalt. Det är därför viktigt att du anlitar en seriös och kompetent radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig.

Miljö- och byggförvaltningen har ingen möjlighet att föreslå vem du ska anlita, men rekommenderar en certifierad radontekniker om det är möjligt. Du kan bl.a. leta bland medlemsföretagen hos Svensk Radonförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du endast är fritidsboende är en eventuell exponering inte så stor. Bor du i hus med torpargrund är risken också mindre att du skulle ha radon i huset direkt från marken. Däremot kan du få upp radongas genom vattnet om du har egenborrad vattentäkt.

Radon i vatten

Du som har egenborrad brunn för dricksvatten har förhöjd risk att ha radon i ditt vatten. I Ovanåkers kommun är det ganska vanligt att man har radon i sitt dricksvatten. I de kommunala vattenverken finns anordningar som tar bort radonet.

Faran med att dricka radonhaltigt vatten har tonats ner. Det är främst inandningen av radon som är riskfylld. Om du har radon i ditt dricksvatten kan det ge en indikation på om du även har det i luften i ditt hus, eftersom radon i vattnet avgår till luften. Har du höga halter radon i dricksvattnet, över 1 000 Bq/l, rekommenderas att mäta radonet även i luften. Det finns anordnigar för att minska radonhalten i vatten, kontakta en radontekniker eller motsvarande för vad som är lämpligt för er anläggning.

Hur gör jag en radonmätning?

För att göra en mätning av radonhalten kan du vända dig till något av dessa ackrediterade mätlaboratorium:

Eurofins Radon Testing Sweden AB
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tfn 010-4908480

Landauer Nordic Holdings AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tfn 018-4445650

Radonanalys GJAB
Länk till annan webbplats.
Tfn 046-286 28 80

Radonova Laboratories AB
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tfn 018-56 88 00

Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. granskar och godkänner laboratorier som analyserar radon i luft och dricksvatten. I myndighetens register hittar du godkända laboratorier som du kan beställa mätdosor av.

När du anlitar något av ovanstående mätlaboratorium kommer du att få hem mätdosor. Dessa dosor ska placeras ut i huset enligt anvisningarna som följer med. När mätningen är klar skickar du tillbaka mätdosorna till mätlaboratoriumet tillsammans med ett protokoll som du fyllt i. Du kommer sedan få resultatet hemskickat till dig.

När du fått ditt resultat ser vi gärna att du skickar in det till Ovanåkers kommun, miljö- och byggförvaltningen. Vi kan sedan använda ditt och andras resultat, som blir en offentlig handling, till att kartlägga radonläget i kommunen.

Mer information om radon, mätningar och åtgärder kan du hitta på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad