Brandskydd

Sotning och brandskyddskontroll är viktigt för att förebygga bränder i bostäder. Ungefär 30 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade

Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ansvar för sotning och brandskyddskontroll i Ovanåkers, Bollnäs samt Söderhamns kommun.

Sotning och brandskyddskontroll är viktigt för att förebygga bränder och ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Brandskyddskontroll och sotning skall ske enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men kraven beror på vilken typ av byggnad och verksamhet. Även tillträdesvägar till eldstäder och rökkanaler omfattas av dessa regler.

Boverkets regler

Det är bra att känna till Boverkets regler för brandskydd, oavsett om du äger ett hus, hyr en lägenhet, förvaltar en byggnad eller har någon annan roll i byggprocessen.

Boverkets regler om brandskydd är inte retroaktiva, så du behöver inte ändra din byggnad om reglerna ändras. Men vissa andra regler kan du behöva anpassa dig till retroaktivt. Du har också en skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre bara för att byggnaden blir äldre.

Läs om Boverkets brandskyddsregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om brandsäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om eldningsanläggning Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad