Kontakt

Kemikalier

Kemikalier finns överallt i vår omgivning. En del kemikalier är giftigare än andra och kan orsaka problem när det kommer ut i våra sjöar och vattendrag.

Kemikalielagstiftning REACH

EU:s kemikalielagstiftning Reach trädde i kraft den 1 juni 2007. Reach kom till för att öka kunskapen om de kemikalier som finns på den europeiska marknaden.

Genom Reach kommer gamla och nya ämnen att omfattas av samma krav på kunskap. Ansvaret för att göra riskbedömningar och att utföra tester läggs på industrin.

Ett syfte med Reach är också att gradvis ersätta de ämnen som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö med säkrare alternativa ämnen eller tekniker.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad