Kontakt

Buller

Buller och höga ljudnivåer är ett utbrett miljöhälsoproblem som påverkar många människor i Sverige, både barn och vuxna. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, dvs. ljud som människor känner sig störda av. Men även önskade ljud såsom musik kan bli störande eller påverka hörseln om ljudnivån är för hög.

Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden. Det har även betydelse i vilken situation vi utsätts för det. Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt.

Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Du är därför skyldig att utreda de bullerstörningar som den egna verksamheten orsakar, och på egen bekostnad vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten.

Buller från grannar

Hög ljudnivå från TV, musik eller skällande hundar från grannar kan upplevas störande. Oavsett om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt får dina grannar inte utsätta dig för allt för mycket buller. Normala ljud som röster, stegljud och brus får du dock tåla i viss omfattning.

Vad kan jag göra?

  1. Prata med grannen som stör.
  2. Om det inte hjälper att prata med din granne ska du vända dig till din fastighetsägare som har utredningsansvaret. Försök att för fastighetsägaren eller hyresvärden att beskriva bullret så noggrant och sakligt som du kan. Detta kan göra det lättare för fastighetsägaren att hitta störningen.

Om det kommer in klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren undersöka om de är befogade. Om så är fallet, uppmanas den som stör att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan bli uppsagd och tvingad att flytta. Om du inte får gehör kan du vända dig till kommunens miljö- och byggförvaltning via e-tjänst om klagomål på hälsoskydds- eller miljöproblem. Kommunen har dock begränsade möjligheter att utreda störningar mellan grannar.

Hur mycket får det bullra?

Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning för buller från industrier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mätning sker utomhus till exempel vid klagandens fasad eller tomtgräns.

Höga ljudnivåer

Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller riktvärden för sådana lokaler och platser, såväl inom- som utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek, konsert- och träningslokaler.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Hälsocentralen i Alfta

Tfn 0271-196 00

Hälsocentralen i Edsbyn

Tfn 0271-272 50

Senast uppdaterad