Kontakt

Buller

Buller är ett besvär som kan leda till störningar av sömn och vila, eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning.

Ljud är tryckvariationer (eller vibrationer) i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t.ex. ett högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning som i en explosion.

Antalet tryckvariationer/sekund kallas ljudets frekvens och enheten som används kallas Hertz(Hz). För att ett ljud ska kunna höras av oss krävs alltså att dess frekvens ligger mellan 20-20 000 Hz.

Det vanligaste sättet att mäta ljudstyrka är i decibel (dB). En knapp hörbar viskning är ungefär 10 dB, ljudet av ett startande jetplan ligger på 140 dB.

Decibelskalan är en logaritmisk skala, vilket innebär att ljudstyrkan inte ökar lika mycket mellan decibeltalen. Tre decibels skillnad mellan två ljudnivåer ger dubbelt så högt ljud vid den högre nivån jämfört med den lägre. För att efterlikna örats ljuduppfattning används ett A-filter (A). Örat tål en viss mängd energi (ljud) över tiden. Risken för hörselskador är lika stor om man utsätts för 85 dB(A) under åtta timmar som 100 dB(A) under 15 minuter.

Hur mycket får det bullra?

Det finns allmänna råd för hur mycket det får bullra. På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns uppräknat vilka olika riktvärden som finns vid buller från olika typer av saker, som vägtrafik, flygtrafik, järnvägstrafik, industrier, vindkraftverk m.m.

Några generella värden

Musik får inte medföra risk för hörselskador för personal eller besökare. Socialstyrelsen rekommenderar att den ekvivalenta ljudnivån, d.v.s. medelvärdet under en viss period, inte ska överskrida 100 dB(A). Vid så höga ljudnivåer kan musiken medföra nedsatt hörsel. När ljudnivån är som högst (maxvärde) ska den inte överskrida 115 dB(A), eftersom risken för akuta hörselskador är stor vid denna nivå.

Barn och ungdomar är extra känsliga för höga ljudnivåer. Musiken där barn vistas bör därför begränsas till 90 dB(A) ekvivalent nivå. För arbetsmiljöer gäller Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för serveringspersonal m fl. Anställda ska inte utsättas för ekvivalenta ljudnivåer över 85 dB(A) under 8 timmar.

Hos oss på miljö- och byggavdelningen finns utrustning för att mäta buller.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Hälsocentralen i Alfta

Tfn 0271-196 00

Hälsocentralen i Edsbyn

Tfn 0271-272 50

Senast uppdaterad 2019-05-20 08.26

Tyck till om sidan