Kontakt

Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten, medan diskotek och konserter ger upphov till höga ljudnivåer.

Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden. Det har även betydelse i vilken situation vi utsätts för det.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Hörselskadande buller från hög musik drabbar framför allt unga. Lätta bullerskador som uppkommit vid ung ålder kan utgöra ett sämre utgångsläge inför kommande åldersrelaterade hörselförsämringar. Detta är en viktig aspekt för att skydda barn och unga från potentiellt hörselskadande exponering.

Hur mycket får det bullra?

Det finns allmänna råd för hur mycket det får bullra. På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns vägledning och riktvärden för buller från olika typer av saker, som vägtrafik, flygtrafik, järnvägstrafik, industrier, vindkraftverk m.m.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram allmänna råd och vägledning för buller inomhus samt höga ljudnivåer.

Buller inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus innehåller riktvärden för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

Höga ljudnivåer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer innehåller riktvärden för sådana lokaler och platser, såväl inom- som utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek, konsert- och träningslokaler.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Hälsocentralen i Alfta

Tfn 0271-196 00

Hälsocentralen i Edsbyn

Tfn 0271-272 50

Senast uppdaterad 2019-12-02 13.49