Kontakt

Skadedjur

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. I regel så är det djur som råttor, möss och vissa insekter som vägglöss, kackerlackor, silverfiskar och ängrar som vi brukar kalla för skadedjur i ett boende.

Smittspridning genom ohyra och skadedjur har tidigare haft stor betydelse för uppkomsten av epidemier. Förbättrad hygien och råttsäkring av byggnader har minskat skadedjurens betydelse som smittspridare avsevärt.

Ansvar och sanering
Hyresgäster och bostadsrättsägare som har problem med ohyra eller skadedjur ska i första hand kontakta fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har det huvudsakliga ansvaret för utföra nödvändiga åtgärder. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem. Om fastighetsägaren, förvaltaren eller styrelsen inte tar problemen på allvar kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen via en e-tjänst om klagomål.

Vilka lagar reglerar skadedjursfrågan i en fastighet?
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och jordabalken (SFS 1970:994) är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur för att undanröja olägenheter för
människors hälsa. Jordabalkens kapitel 12 reglerar hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Särskilda bestämmelser om hälsoskydd i bostäder och lokaler som brukas för allmänna ändamål finns i kapitel 9 i miljöbalken.

Sanering med bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av
kemikalieinspektionen. Regler för använding av bekämpningsmedel finns bl.a. i förordning (2014:425) samt naturvårdsverkets föreskrift (2015:2). Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken innebär att åtgärder ska göras på det minst skadliga sätten för människan och miljön, vilket dock inte gäller för ohyran eller skadedjuret.

Det här kan du göra för att förhindra skadedjur
Följande kan du göra för att undvika skadedjur och ohyra i din bostad:

  • Städa och håll rent.
  • Om du har varit utomlands. Titta noga igenom ditt bagage så du inte har råkat få med dig ovälkomna gäster.
  • Om du köper direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
  • Låt inget ätbart ligga framme eftersom det kan locka till sig råttor och möss.
  • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad