Kontakt

Skadedjur

Skadedjur brukar vi kalla de djur som orsakar ekonomisk eller hälsomässig skada eller annars väcker obehag för oss människor.

I regel så är det djur som råttor, möss, vissa insekter som vägglöss och ängrar som vi brukar kalla för skadedjur i ett boende. Skadedjur brukar vi försöka bekämpa, och om du ser skadedjur i din bostad så kan du kontakta din hyresvärd eller fastighetens ägare för att be dem se till att skadedjuren försvinner. I miljöbalken ställs krav på att boenden ska hållas fria från skadedjur som kan påverka människans hälsa.

Det finns flera företag som arbetar med bekämpning av skadedjur.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-12-02 08.34