Kontakt

Slamtömning

Nya avgifter för slamtömning från och med 1 januari 2016. Avgiften gäller de abonnenter som finns på listan för schemalagda tömningar.

Anläggningar som ännu inte är inmätta kommer att mätas in och läggas in på kartor och en engångsavgift på 30 kr kommer att faktureras för detta.

Vid frågor om slamtömning, kontakta Bollnäs LBClänk till annan webbplats tfn 0278-62 21 64.

Slamtömningstaxa Ovanåkers kommun

Anläggningstyp

Taxa

Tank < 3 m³

990 kr

Tank 3,1- 6 m³

1 631 kr

Tank 6,1 - 9 m³

3 231 kr

**Tank >9 m³ (pris per extra m³ tillkommer)

3 431 kr

Tilläggspris över 9 m³

415 krSlamavskiljare < 1 m³

610 kr

Slamavskiljare < 2 m³

750 kr

Slamavskiljare 2,1 - 4 m³

1 169 kr

Slamavskiljare 4,1 - 6 m³

1 590 kr

Slamavskiljare 6,1 - 9 m³

2 331 kr

Slamavskiljare > 9 m³

2 531 kr

Tilläggspris över 9 m³

415 krTillägg för varje 10 m slang över 20 m

90 kr

Tillägg för akuttömning inom 24 h *

1 500 kr

 

* Bollnäs LBC har enligt avtal 14 dagar på sig att utföra en beställd extratömning. Om tömning önskas och begärs en specifik dag inom 14 dagar, har Bollnäs LBC rätt att ta ut akuttaxa även om det inte sker inom 24 timmar.

Kontakt

Slamtömning

Bollnäs LBClänk till annan webbplats
Tfn 0278-62 21 64

Senast uppdaterad 2018-11-09 15.47

Tyck till om sidan