Kontakt

Slamtömning

1 januari 2021 tar BORAB över ansvaret för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar.
Det innebär att det, efter nyår, är till oss du vänder dig om du har frågor rörande din slamtömning, t.ex förändring av intervall, budningar eller adressändringar.

Liksom förr kommer Bollnäs Lastbilcentral att utföra tömningarna, enligt tidigare tömningsschema och intervaller.

Anläggningar som ännu inte är inmätta kommer att mätas in och läggas in på kartor och en engångsavgift på 30 kr kommer att faktureras för detta.

Vid frågor om slamtömning, kontakta BORAB Länk till annan webbplats. tfn 0278-255 22.

Slamtömningstaxa Ovanåkers kommun

Kontakt

Slamtömning

BORAB Länk till annan webbplats.
Tfn 0278-255 22

Senast uppdaterad