Kontakt

Enskild vattentäkt

Om du har en egen dricksvattentäkt kan du ta ett prov och skicka in för analys till ett ackrediterat laboratorium för att få reda på vattnets kvalitet.

En fullständig analys är i två delar; bakteriologisk och kemisk. I den bakteriologiska analysen kontrollerar man förekomsten av bland annat koliforma bakterier. I den kemiska analysen mäts halten av olika metaller samt fluor och klor m.m.

Du måste själv ta kontakt med ett laboratorium som utför analyserna. De skickar sedan provtagningsburkar till dig med information om hur provtagningen går till. För att få reda på hur det ser ut rent allmänt där du bor eller om det gjorts några analyser tidigare på din fastighet, kan du vända dig till vår miljö- och byggförvaltning.

För information om radonmätning i enskilda vattentäkter, kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-27 08.11

Tyck till om sidan