Kontakt

Enskild vattentäkt

Här finns lite information för dig med egen vattentäkt/vattenbrunn

En del hushåll har egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde eller föreningen. Egna brunnar omfattas av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. För större enskilda vattentäkter, t ex vattenföreningar av viss omfattning, gäller istället Livsmedelsverkets föreskrifter.

Ny brunn

Om det är fråga om att anlägga en ny enskild vattentäkt kan det vara bra att först studera broschyren "Att anlägga brunn".länk till annan webbplats

Skötsel av brunn

En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att undvika problem med vattenkvaliteten. Om detta kan du läsa i broschyren "Sköt om din brunn".länk till annan webbplats

Vattenprov

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning vart tredje år för enskilda vattentäkter.

Om du vill kontrollera ditt brunnsvatten kan du ta kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser. Använd ett ackrediterat labblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få säkra resultat. Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras.

Mer information om provtagning och provtagningsparametrar kan du läsa på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste själv ta kontakt med ett laboratorium som utför analyserna. De skickar sedan provtagningsburkar till dig med information om hur provtagningen går till. För att få reda på om det gjorts några analyser tidigare på din fastighet, kan du vända dig till vår miljö- och byggförvaltning.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad