Kontakt

Vedeldning

Vedeldning utförd på rätt sätt med torr ved, gott om luft till eldhärden och en bra vedpanna är en mycket bra och miljövänlig uppvärmningsform.

Om den som eldar med ved inte har ved som är torr, stryper tilluften eller har en dålig vedpanna så blir det lätt problem för närboende, och inte minst för den som eldar själv som inte nyttjar energin i veden fullt ut med högre uppvärmningskostnad som följd.

Vid tändningsögonblicket och när man fyller på kan det vara ofrånkomligt att utsläppen blir lite högre än annars.

Kontakt

Senast uppdaterad 2018-12-21 15.45

Tyck till om sidan